Seminář byl připraven na základě dohody o spolupráci se společností EKO-KOM pro rok 2017 za účasti dalších takzvaných kolektivních systémů ASEKOL a ELEKTROWIN. „Jsem rád, že se obce zajímají o nakládání se separovanými složkami odpadu. Doufám, že se i díky zlepšení systému třídění a hlavně dlouhodobé osvětě občanů bude Karlovarský kraj posouvat v porovnání s ostatními kraji České republiky výše,“ uvedl radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky Karel Jakobec.

Odborníci na odpadové hospodářství následně vystoupili se svými prezentacemi. Ty se týkaly především sběru a následné likvidace separovaných složek odpadu, elektro odpadu, motivačních programů, možností zpracování a využití směsných komunálních odpadů a rovněž ekonomiky odpadového hospodářství obcí.

Především u posledního zmíněného tématu apelovala ředitelka rozvoje systému společnosti EKO-KOM Martina Vrbová na zástupce obcí. „Je třeba, aby se důsledně zajímali o to, kolik platí za jednotlivé druhy odpadů, jaké jsou položky svozu a likvidace a jaké jsou finanční bonusy za vytříděné složky odpadu. Ať už papír, plast, sklo či nápojový karton,“ konstatovala Vrbová. Dále zmínila možnosti stanovení poplatku pro obyvatele. Pozvala všechny přítomné na celorepublikovou konferenci Odpady a obce 2017, která se uskuteční 14. a 15. června v Hradci Králové.