„Tyto peníze bychom mohli použít na projekty jako je nová Náplavka. Bohužel je ale utopíme v úklidu černých skládek, okolí popelnic nebo nakládání s nebezpečným odpadem. Situace se zlepší, pokud si lidé uvědomí, že neexistuje žádný městský odpad, ale je to odpad každého z nás,“ říká náměstek.

Maximální možná výše ročního poplatku za odpad stanovená zákonem je 1200 korun za obyvatele. K této horní hranici zatím karlovarští radní sahat nechtějí. Věří, že se jim pomocí plánovaných kampaní podaří lidi motivovat a naučit odpad důkladněji třídit. „Když totiž rozpočítáme skutečnou částku, kterou ročně platíme za nakládání s odpady, dostaneme se na 1500 až 1600 korun za každého z nás. Třídění odpadu není přitom nic složitého, stačí jen chtít, trochu u toho přemýšlet a nebýt lhostejný ke svému okolí,“ doplňuje Tomáš Trtek.

Ilustrační foto.
Vary čeká revitalizace Sadů Karla IV., kácet se budou čtyři stromy

Zákon o odpadech navíc každoročně snižuje objem odpadu, který je možné za standardních podmínek vyvézt na skládku. Původně byl tento limit 200 kilogramů na občana a rok. Pro příští rok je ale povolené množství už pouze 160 kilogramů a v dalších letech dojde k jeho dalšímu snížení.

„I proto se chceme zaměřit na takzvanou edukativní činnost a přesvědčit obyvatele města, že bez poctivého a pečlivého třídění odpadu současnou výši poplatku za odpady neudržíme. Je prostě nutné, aby každý z nás přiložil ruku k dílu,“ doplňuje primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) s tím, že velkým tématem je momentálně třídění a separování kuchyňského odpadu, který lze například kompostovat.