Na zasedání Regionálního sněmu Občanské demokratické strany Karlovarského kraje byla odsouhlasena kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje. Zároveň byl potvrzen lídr ODS - kandidát na hejtmana Karlovarského kraje.

Jedničkou na kandidátce pro krajské volby a zároveň kandidátem na post hejtmana byl potvrzen Mgr. Petr Šindelář, LL.M., advokát z Ostrova (38 let). Dvojkou na kandidátce je Mgr. Petr Černý z Chebu (36 let), trojkou poté PhDr. Pavel Čáslava (67 let) ze Sokolova, který je v současnosti členem Senátu Parlamentu České republiky.

„Jednoznačně pozitivně vnímám, že se ODS v našem kraji rozhodla prezentovat novou vizi politiky sázkou na nové tváře. Budu maximálně usilovat o to, aby se lidem v Karlovarském kraji žilo lépe,“ říká Petr Šindelář, kandidát ODS na hejtmana kraje. „Politiku vnímám jako službu občanům. V práci se snažím udělat maximum pro své klienty, to samé chci nabídnout občanům našeho kraje. Podle mého nejsou důležité politické šarvátky, ale výsledek práce politika, který lidé vnímají pro svůj život jako užitečný.“

O tom, jak vidí svou roli v Zastupitelstvu Karlovarského kraje, hovoří Petr Černý: „Z našeho kraje odcházejí mladí lidé. Problémů je přitom mnoho, počínaje školstvím a konče zaměstnaností. Musíme najít cestu, jak mladým lidem v našem kraji otevřít dlouhodobou perspektivu. Potenciál každého regionu je přeci především v lidech.“

Pavel Čáslava komentuje, proč se rozhodl kandidovat do krajského zastupitelstva: „Do Senátu Parlamentu České republiky jsem byl zvolen za Sokolov. Vždy jsem se přitom snažil na celostátní úrovni hájit zájmy kraje, odkud pocházím. Jsem pevně přesvědčen, že je třeba, aby o našem kraji bylo slyšet  na celostátní úrovni tak, aby i v Praze vnímali problémy lidí, kteří tu žijí. To chápu jako svůj hlavní úkol.“

V rámci tiskové konference Petr Šindelář, lídr ODS pro krajské volby, oznámil, jaké budou další kroky. „Následující měsíc se budeme věnovat přípravě podrobného volebního programu, o němž si myslím, že bude pro občany Karlovarského kraje jednoznačně zajímavý. Víme, co obyvatele našeho kraje pálí. Ale chci mluvit s konkrétními lidmi, chci znát jejich názory. A chci, aby jejich názory náš volební program maximálně reflektoval.“

Profily kandidátů

Mgr. Petr ŠINDELÁŘ, LL.M.
Petr Šindelář se narodil v květnu 1973 v Karlových Varech. V roce 1998 úspěšně absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2007 dokončil doplňující magisterský program na Nottingham Trent University, BIBS. Je advokátem a partnerem advokátní kanceláře  TOCIK ŠINDELÁŘ & PARTNEŘI, která působí v Karlových Varech a Praze. Členem ODS je od roku 2006, od podzimu 2011 je předsedou Oblastního sdružení ODS Karlovy Vary. V současné době má trvalé bydliště v Ostrově, je ženatý, má dvě dcery. Mezi jeho záliby patří sport (lyžování a basketbal), hudba, fotografování a vaření. Nevyhýbá se problematickým otázkám ochrany přírody (je členem České společnosti ornitologické) a kulturního dědictví v kraji. „Jako mnoho mých spoluobčanů mne zrovna netěší situace v Kyselce. Podle mého názoru mají i firmy mít vědomí sociální odpovědnosti. A k němu nutně patří i starost o historické dědictví.“

Mgr. Petr ČERNÝ
Petr Černý se narodil v lednu roku 1976 v Chebu. Úspěšně zakončil magisterské studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze a pokračuje v doktorském rigorózním studiu. Při svém vzdělávání se zaměřil také na oblast managementu - úspěšně zakončil studium na Czech management institute ESMA a po dokončení závěrečné práce (termín odevzdání - duben 2012) bude moci oficiálně užívat titul MBA.V minulosti pracoval jako novinář a v současnosti působí jako manažer a produktový specialista ve farmaceutickém průmyslu. Členem ODS je od roku 2007, v současnosti je zastupitelem Města Chebu a členem regionální rady ODS Karlovarského kraje, zabývá se také oblastí zdravotnictví na celostátní úrovni. Je ženatý, mezi jeho záliby patří především sport (aktivně hraje volejbal, tenis, beach volejbal), rád navštěvuje sportovní akce v regionu: „Aktuálně sleduji boj hokejistů Karlových Varů v play-out hokejové extraligy a věřím, že se tým Energie v naší nejvyšší hokejové soutěži udrží i pro následující sezónu.“ Kromě sportu má v oblibě také kino, šachy, životopisnou literaturu a moderní hudbu. Usiluje o to, aby se v celém Karlovarském kraji zlepšily podmínky pro aktivní způsob života a volnočasové aktivity.

PhDr. Pavel ČÁSLAVA
Pavel Čáslava se narodil 22. června 1945 v Nymburku. V roce 1979 úspěšně zakončil studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde také v roce 1988 získal doktorát z filozofie, ve studiu pokračoval na Masarykově univerzitě v Brně, kde v roce 1992 úspěšně dokončil specializační postgraduální studijní program. V minulosti působil jako poradenský psycholog a jako ředitel centra sociálních služeb v Karlovarském kraji. Členem ODS se stal v roce 2002, od roku 2006 je členem Zastupitelstva a Rady města Sokolov, od roku 2010 působí jako místopředseda Regionální rady ODS Karlovarského kraje. Kromě komunální politiky má zkušenosti také z politiky celostátní – od roku 2006 je senátorem v Parlamentu ČR. Je ženatý, mezi jeho záliby patří literatura, divadlo, hudba, film, nevyhýbá se ani sportu -  má v oblibě kondiční běh, pěší turistiku a běžky. Za největší slabinu Karlovarského kraje považuje jeho dopravní dostupnost, proto se stal jedním z organizátorů petice "Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary – Cheb".

Kandidátní listina ODS do krajských voleb

Č. Jméno    Věk Bydliště Zaměstnání
1   Mgr. Petr Šindelář, LL.M. 38   Ostrov advokát
2   Mgr. Petr. Černý 36   Cheb manažer
3   PhDr. Pavel Čáslava 66   Sokolov senátor a místostarosta
4   Ing. Jan Řezáč 34   Karlovy Vary ředitel lázeňské léčebny
5   Ing. Jiří Červenka 48   ředitel Městských lesů Aš
6   Mgr. Jana Vildumetzová 38   Horní Slavkov starostka
7   JUDr. Martin Čonka 34   Cheb advokát
8   Božena Dvořáková 61   Jenišov zdravotní sestra
9   Vlastimil Balcar 59   Karlovy Vary podnikatel
10   Ing. Karel Jakobec 48   Sokolov místostarosta
11   Jaroslav Moravec 33   Hranice vedoucí pracovník
12   JUDr. Veronika Vlková 37   Karlovy Vary advokátka
13   MUDr. Jan Svoboda 55   Cheb ředitel Západočeského divadla
14   Jaroslav Hlavsa 53   Loket ředitel Městských lesů Loket
15   MUDr. Jiří Brdlík 54   Karlovy Vary lékař
16   Ing. Pavlína Voláková, Ph.D. 41   Žlutice ředitelka
17   Ing. Michal Pospíšil 49   Cheb místostarosta
18   Ing. Petr Bursík 35   Karlovy Vary projektant
19   René Bolvari 47   Kynšperk nad Ohří podnikatel
20   Mgr. René Roubík 49   Karlovy Vary obchodní ředitel
21   Alexandr Harant 24   Mariánské Lázně student
22   Jan Keprta 35   Karlovy Vary technik
23   Mgr. Tomáš Provazník 31   Sokolov šéftrenér mládeže FC Baník Sokolov
24   Roman Bílský 31   Karlovy Vary předseda představenstva
25   Mgr. Olga Vodičková 48   Velká Hleďsebe učitelka
26   Ing. Michal Kliment 30   Karlovy Vary úředník
27   Ing. Jiří Strádal 34   Cheb ekonom
28   Martin Schmid 44   Karlovy Vary zaměstnanec bezpečnostní agentury
29   MUDr. Vratislava Boldišová 42   Sokolov lékařka
30   MUDr. Petr Šantora 56   Karlovy Vary lékař
31   Bc. Tomáš Linda 31   Cheb místostarostka
32   Jana Milivojevičová 28   Karlovy Vary referentka
33   Pavel Vlček 39   Chodov úředník
34   Mgr. Viktor Linhart 34   Karlovy Vary právník
35   Mgr. Jaromíra Rusiníková 46   Hranice učitelka
36   MUDr. Tomáš Pospíšil 45   Karlovy Vary lékař
37   Mgr. Vidor Mandelík 64   Horní Slavkov místostarosta a ředitel dětského domova
38   Lenka Šimonová 34   Karlovy Vary zaměstnkyně kasína
39   RNDr. Jaroslav Kočvara 57   Cheb ředitel Gymnázia Cheb
40   Ingeborg Štiková 56   Jáchymov místostarostka
41   Miloš Kubíček 66   důchodce
42   Antonín Březina 60   Abertamy podnikatel
43   PhDr. Květoslava Nová 64   Sokolov psycholog
44   Ing. Kateřina Bařtipánová 47   Karlovy Vary pracovnice investičního úseku
45   Ing. Jan Bureš 37   Ostrov poslanec