Akce se konala ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Volonté Czech v rámci 9. ročníku běhu se žlutou stužkou.

"Ten je tematicky zaměřen na vězněné otce a projekty orientované na zlepšení rodičovských návyků a udržení kontaktu s dětmi. Takto strávený den je ceněn oběma stranami a stává se významným motivačním prvkem. Setkání se díky nepřízni počasí konalo v prostorách tělocvičny zaměstnanců, mimo věznici. Rodiny si zde užily drahocenný čas stejně, jako kdyby setkání probíhalo v přilehlém venkovním areálu určeném pro realizaci projektu návštěvy jinak, na jehož vybavení se podílela rovněž nezisková organizace Volonté Czech," říká mluvčí věznice Petra Bělíková.

A mezi účastníky běhu se žlutou stužkou nechyběla ani čtyřčlenná štafeta zaměstnanců kynšperské věznice. Pod heslem Uteč předsudkům běžci podpořili projekt, který má upozornit na problémy integrace lidí propuštěných z výkonu trestu.

"Posláním projektu Žlutá stužka je osvěta a podpora integrace osob s trestní minulostí. Zejména odbourávat četné předsudky, dát lidem s trestní minulostí a jejich rodinám druhou šanci na slušný život. Přispět tak k prevenci kriminality, snížení recidivy a větší bezpečnosti ve společnosti," dodala Bělíková.