Pokud by hrozila velká voda, zvedne se do výšky až o 1,55 metru. Lávka je dílem společnosti Lemonta ze Sokolovska a v současnosti její konstrukci montují odborníci přímo na levém břehu Ohře. V podstatě jen několik metrů od místa, kde na mohutných pilířích spočine.

„Lávka nebude na místo dopravena v celku, bude smontována přímo na břehu Ohře a následně usazena jeřábem na své místo. To by se mělo stát zhruba ve druhé polovině srpna," uvedl mluvčí magistrátu Jan Kopál. Právě město je investorem stavby, která bude stát kolem 25 milionů korun.

„V této částce ovšem není jen vybudování lávky, jejíž cena se pohybuje někde kolem 18 milionů korun, ale také další úpravy celého areálu, které provádí společnost Eurovia. Práce začaly už na jaře a částečně upravena byla například dráha pro in-line bruslaře. Do podzimu také přibude nové a větší parkoviště a odpovídající podobu bude mít konečně i příjezdová komunikace. Podstatná část nákladů je hrazena z dotace Regionálního operačního programu Severozápad. Přesně z peněz, které se podařilo ušetřit z projektů zařazených v Integrovaném plánu rozvoje města," poznamenal Kopál.

O novém přemostění řeky Ohře se sice hovoří jako o lávce, ale její proporce jsou opravdu úctyhodné. Konstrukce váží kolem 125 tun. Volná šířka mezi zábradlím je 3,50 metru, šířka mostu je 4,82 metru.

Délka nosné konstrukce lávky je 48 metrů. Takzvané zvedací lisy jsou umístěny v opěrách. Ovládací hydraulické zařízení je mobilní a bude přivezeno vždy před zvedáním. A ještě několik odborných technických údajů. Šířka koryta řeky Ohře pod mostem je 35 metrů. Most je navržen jako parapetní se spodní mostovkou, založený plošně. Niveleta je směrově v přímé rovině, výškově je ve vrcholovém oblouku R = 300 metrů, který na obou koncích přechází do spádu 6 procent.

Lze vůbec o poměrně velké konstrukci hovořit jako o lávce, není to spíše most? „Odborně je opravdu správný termín lávka, protože přemostění je určeno pouze pro pěší a cyklisty, nikoliv pro provoz automobilů," uvedl Štefan Zifčák ze společnosti Lemonta. I přesto, že se jedná o „pořádný kus oceli", nebude s usazením lávky problém. „Využijeme speciální jeřáb, který si s tím dokáže poradit," konstatoval Zifčák.

A určitě dobře ví, o čem hovoří. Přemostění od firmy Lemonta najdeme v kraji několik. Jen pár desítek metrů od současného staveniště zhotovila lávku přes Chodovský potok. A další je například ve Svatavě u Sokolova nebo ve Svatošských skalách. Žádné z těchto přemostění ovšem nelze zvedat, jako to bude možné v případě lávky v Karlových Varech. „Troufnu si odhadnout, že lávek s takovým zvedacím mechanismem je v České republice, že by se daly spočítat na prstech ruky. A v kraji je jediná," dodal.