Za půl milionu korun změnila v pátek ráno majitele unikátní sportovní relikvie, jedna z pochodní, kterými v roce 1936 běžci dopravili olympijský oheň z Athén na berlínskou letní olympiádu. Vyvolávací cena této sportovní relikvie byla přitom pouhých pět tisíc korun.

„Něco takového jsem ještě nezažil. Sám jsem nepočítal s tím, že by se pochodeň prodala za takovou částku. Atmosféra při dražbě byla dost napjatá. Zpočátku zájemci přihazovali po tisícikoruně, později jsem po domluvě postupně zvedl minimální příhoz až na 20 tisíc korun. To byl okamžik, kdy v pomyslném boji o pochodeň zůstali pouze dva zájemci. Dražba skončila po třičtvrtěhodině,“ komentoval dramatickou dražbu její licitátor Martin Hájek. „K osobě nového majitele pochodně mohu říci jenom to, že je Čech a velký sportovní fanoušek,“ doplnil soudní vykonavatel.

Do dražby se podle Hájkových slov přihlásila přibližně desítka zájemců. Ty přilákala nízká cena, za kterou byla tato relikvie k mání. „Soudní znalec z oboru ekonomika se specializací na drahé kovy a kameny vycházel při posuzování pochodně z ceny materiálu. Proto byl odhad pouze 15 tisíc korun, vyvolávací cena pak byla třetina z této částky. Historická hodnota pochodně je ale nevyčíslitelná,“ vysvětlil Hájek.

Olympijské pochodně pro berlínskou olympiádu vyrobily Kruppovy závody v Essenu. Jsou zhotovené z alpaky. Olympijská štafeta v roce 1936 běžela přes Prahu, což potvrzuje i seznam měst vyrytých na těle pochodně. Zespoda je pak značka výrobce

Na tento unikát narazil soudní vykonavatel při soupisu majetku vhodného pro dražbu.
„Samotná dražba pak byla vyvrcholením exekučního řízení proti dlužníkovi, který nehradil soudem stanovené výživné na nezletilou dceru. Dlužil také odvody okresní správě sociálního zabezpečení,“ řekl před dražbou mluvčí Okresního soudu Karlovy Vary Tomáš Mahr. „Je to bezpochyby nejkurióznější předmět, který byl kdy karlovarským soudem dražen,“ doplnil Mahr.

To, nakolik se podařilo požadavky věřitelů dražbou uspokojit, není veřejná informace. „Výtěžek z dražby pokryje velkou část mužových dluhů,“ pouze naznačil Martin Hájek.