Ombudsman Otakar Motejl se v těchto dnech ostře vyjádřil k současnému stavu památkově chráněných objektů, které jsou součástí Lázní Kyselka. V tiskové zprávě, kterou rozeslal médiím, konstatuje, že chátrající lázně jsou smutným dokladem toho, jak mohou dopadnout památkově chráněné stavby, přidá-li se k nečinnosti vlastníka i nečinnost státu a jeho orgánů.

Představitelé Národního památkového ústavu v Lokti (NPÚ), karlovarského magistrátu, ale i zástupci společnosti C.T.S. Duo, která lázně vlastní, se proti tomuto nařčení ohradili.

Podle Jakuba Kaválka, tajemníka karlovarského magistrátu, jehož památkáři také situaci s lázněmi řeší, úředníci radnice nic nezanedbali. „Památkáři z magistrátu udělali v této věci vše, co jim zákon umožňuje. Jejich kompetence jsou totiž poměrně malé. Viníkem v tomto případě nejsou určitě naši úředníci,“ podotýká Kaválek.

V podobném duchu se brání i šéf NPÚ Roman Procházka. „Naše instituce bohužel nemá pravomoce, jak vlastníka donutit k opravě. My můžeme pouze upozornit na danou situaci a konzultovat s vlastníkem jednotlivé kroky, jak by chtěl s památkou naložit. V tomto případě to děláme už dva roky,“ říká ředitel NPÚ.

Firma C.T.S. Duo se majitelem Lázní Kyselka stala v roce 2005 a už tehdy je přebírala v žalostném stavu. Do současné doby však s tolik potřebnou rekonstrukcí památkově chráněných objektů nezačala. Stále řeší s NPÚ podmínky opravy. Naopak stihla požádat ministerstvo kultury o sejmutí památkové ochrany na budovy v takzvaném dlouhém traktu, které už nelze zachránit. „Souhlas na sejmutí památkové ochrany už získala. Kompromisem mělo být, že začne s opravou právě těchto objektů. Abych řekl pravdu, tak snaha majitelů v poslední době ale poněkud ochladla,“ konstatuje Procházka.
Jednatel C.T. S. – Duo Petr Dostál naopak kontruje, že vázne domluva s NPÚ. „Začínáme pracovat na územním rozhodnutí. Ze strany NPÚ však doposud pozitivní vyjádření na naše záměry nepřišlo,“ poznamenává Dostál.

Na nedávném setkání však on i Zdeněk Havlina z projektové kanceláře Medika projekt konstatovali, že budovy v dlouhém traktu spadají až do druhé etapy rekonstrukce a není vůbec jisté, zda k ní někdy dojde. Majitelé totiž dávají přednost opravě Mattoniho vily, Ottova pavilonu a bývalé jídelny, na což právě nechali zpracovat dokumentaci pro zahájení územního řízení.

„Kdy dostaneme stavební povolení? To nyní nedokážu říci. Medika projekt bude potřebovat určitě takové tři měsíce na zpracování dokumentace a až pak se k návrhům budou vyjadřovat všechny dotčené orgány,“ vysvětluje Dostál s tím, že velkou překážkou jsou pro ně finance. Firma totiž doufala, že na opravu lázní získá prostředky z některých fondů. „Jednání ale nedopadlo dobře. Žádný z fondů není na tuto akci zaměřený,“ dodává spolumajitel.

KMV: My stav nezavinili

Ombudsman Otakar Motejl ve své zprávě kritizuje i novou stáčírnu Karlovarských minerálních vod (KMV). Mluvčí této společnosti Michal Donath k této problematice uvádí:
1) KMV litují smutného stavu historických budov v bývalých lázních Kyselka. KMV však nevlastní tyto objekty a věří, že uchovat a obnovit kulturní památky v bývalých lázních by mělo být povinností majitelů jednotlivých objektů. Generální ředitel KMV Alessandro Pasquale k tomu uvádí: „V minulosti zkoušela naše společnost areál v Kyselce koupit se záměrem opravit ho. Byl ale prodán jiným subjektům, které ho jen nechaly dojít do stavu, kdy už jsou budovy ztraceny“.
2) KMV vždy investovaly do Kyselky, v obci nechaly vybudovat nové silnice a cesty, obnovily most a sponzorovaly řadu společenských akcí.
3) Ve správě Karlovarských minerálních vod není Ottův pramen, který vyvěrá na někdejší kolonádě v Kyselce. Karlovarské minerální vody Ottův pramen nikdy nevyužívaly pro plnění lahví s Mattoni, dříve se používal pro lázeňská ošetření. Zdroje Mattoni se nacházejí v chráněné horské oblasti mimo obec Kyselka.
4) KMV tuto minerální vodu využívají na základě povolení Českého inspektorátu lázní při dodržování veškeré platné legislativy především z oblasti lázeňského, vodního a geologického zákona. Společnost je velmi citlivá k odpovědnosti vůči životnímu prostředí a věnuje maximální péči pro zachování stabilních a chráněných zdrojů.