Oční oddělení sokolovské nemocnice se konečně dočkalo. Už od roku 2008 usilovalo o kombinovaný přístroj Constellation, který slouží k operacím katarakty a sítnicové chirurgii. Vůbec první zařízení tohoto druhu pro Českou republiku mělo být tehdy umístěno právě v Sokolově. Nemocnice si ho však mohla pořídit až letos na podzim. O tom, že vybrala dobře, svědčí četnost odvedených výkonů. Doposud jich na novém přístroji provedli přibližně šedesát, a to bez jakýchkoliv komplikací.

„Nový Constellation nahrazuje stávající přístroje. Práce s ním je mnohem pokrokovější, zvládne více věcí a má obrovské uplatnění. Také výhod má celou řadu. Čas operačního zákroku je výrazně kratší, je téměř bezbolestný a provádí bezstehovou techniku u sítnicových operací. Nabízí také mnohem šetrnější postupy a výrazně rychlejší je i hojení,“ vysvětlil vedoucí lékař očního oddělení Andrej Farkaš. „Když jsme pracovali na starších přístrojích, tak pacienty oči bolely. Dříve trvaly operace dvě až tři hodiny. Teď jsme schopni zákrok stihnout i za třicet nebo čtyřicet minut,“ pokračoval lékař.

Podstatné využití je při poškození očí – traumatu. „Na Sokolovsku a Karlovarsku je obrovské množství úrazů. Jedná se o cizí předměty v očích. Lidé třeba sekají trávu bez ochranných brýlí nebo tlučou klíny do zdí a pak jim odštěpek zasáhne oko. Nárůst těchto úrazů je v porovnání s ostatními kraji extrémní. Mám pocit, že v tomto kraji je snad největší počet kutilů a zahradníků,“ konkretizoval Farkaš. Vážná zranění se však nevyhýbají ani dětem. „Měli jsme tu také případy, kdy dětské oko zasáhl šíp,“ zmínil.

V celé republice je přístrojů Constellation pouze pět. Nejblíže ho mají v Praze. Sokolovská nemocnice si novinku pořídila na leasing za 3,4 milionu korun. „V rámci kraje jsme jediné pracoviště, které sítnicovou operativu dělá. Je to složitá věc, a kdo ji umí, může se tím náležitě chlubit,“ poznamenala náměstkyně lékařské péče Zuzana Fialová.