Jenomže radní i primátor za komisí stojí, protože výsledky má. Kotek ale trvá na svém. „Ta skupina je úkazem typického korupčního mechanismu, tedy jeho součásti. Primárně jsou totiž veškerá potřebná opatření k vytvoření územního plánu dána zákonem, a to stavebnímu odboru. Tam jsou odborné kapacity, jejich financování a podkladové i technické zázemí. Zákon umožňuje bezprostřední propojení jednoho určeného zastupitele. Nadto je zde odborná komise architektury a také výbor rozvoje, primátor, náměstci a rada se zastupitelstvem," zdůraznil. Podle něj je ustavení tak zvané expertní komise s pevným platem pouze zalepením zásluh a udržením vlivu na zapracování různých zájmů do územního plánu. „Tak se do této komise dostala zástupkyně developera dolního nádraží paní Dvořáková, starostrukturní ´architekt´ z ODS pan Bursík, přeběhlý exnáměstek Růžička a pak manžel paní radní. Skupinu ještě doplnil expert na účelové posudky pan Frouz (ČSSD). Práce této ´expertní´ komise je vytržená ze závislosti formálního projednávání zastupitelů a prosazuje své zájmy. Jako zavazující bonus pak vypadá 20tisícový měsíční honorář, který za to každý z nich pobírá. Definitivně se zdiskreditovala právě na tvorbě dopravního terminálu u Tržnice, kde si dokonce sami, bez výběrového řízení mohli udělat za necelý milion jakousi architektonickou studii. Na tomto projektu se nyní ukazuje, jak nekompetentní a účelové, netransparentní je její počínání," zdůraznil Kotek.

K jeho výhradám se přidali i zastupitelé z hnutí O co jim jde. Podle Otmara Homolky vznikla tato pracovní skupina proto, že vedení města nemá žádnou vizi o rozvoji Karlových Varů. „Takže tuto pravomoc plánování eventuálního rozvoje, stagnace, popřípadě úpadku města vložilo do rukou pěti osob. Podstatný na tomto rozhodnutí není ani tak fakt, že tento krok stojí ročně město zhruba 1,5 milionu, ale skutečnost, že o zásadních dokumentech města rozhoduje úzká skupina lidí, bez vazby na stávající odborné struktury městské samosprávy, jako jsou architektonická komise, strategický výbor a tak dále, o odborné veřejnosti ani nemluvě. Podobně vznikla již studie dopravního terminálu, která město stála nemalé peníze, ale hlavně množství energie a ztraceného času, a přitom se jedná podle většiny odborníků ve městě o nesmyslný a předražený projekt," uvedl. A i on zopakoval, že členy této pracovní skupiny jsou navíc lidé, kteří mají ambice prosadit své osobní zájmy do územního plánu v tak strategické ploše, jako je území od areálu Mattoni přes okolí Tržnice a Varšavské ulice (nový dopravní terminál) po plochu po dolním nádraží.

Primátor Petr Kulhánek (KOA) je ale přesvědčen, že tato skupina hájí zájmy samosprávy. „Je třeba rozlišovat v tvorbě územního plánu toho, kdo pořizuje územní plán, což je Úřad územního plánování. My, jako město, máme v rámci územního plánu řadu věcí, které potřebujeme, aby tam byly podle nějakých našich třeba i budoucích záměrů. Protože je to práce poměrně odborná, tak byla už před dvěma lety ustavena tato pracovní skupina, která projednávala jednak návrh územního plánu a jednak se teď vyjadřuje i ve spolupráci s Úřadem územního plánování ke všem připomínkám, které se k návrhu územního plánu shromáždily. Z mého pohledu, pokud bychom ji neměli, tak termín nebo vůbec zpracování ÚP a jeho schvalovací procedura by byly ještě mnohonásobně delší," uvedl primátor.