Nekomunikace s opozicí, nedůsledné podávání informací a chaoticky připravené zastupitelstvo. To byly některé z důvodů, pro které opustili opoziční zastupitelé (ODS, ČSSD, KSČM) odpolední část jednání.

„Nechci se informace dočítat z novin, ale proto na zastupitelstva chodím a připravuji se, abych měl nejnovější zprávy, co vedení města dělá,“ kritizoval zastupitel Werner Hauptmann (ODS). Poté předseda zastupitelského klubu ODS Vlastimil Balcar omluvil jeho členy z odpolední části jednání.

Podobného názoru byl i Richard Ullisch, předseda zastupitelského klubu ČSSD. „Za několik hodin jsme probrali pár bodů. Když se vás na něco konstruktivního ptáme, tak nám vůbec neodpovídáte. Jak tady máme společně zlepšovat situaci ve městě?“ ptal se předseda Ullisch a i on svůj klub ze zastupitelstva omluvil.

„Připojujeme se ke kolegům z obou opozičních stran, podobné jednání nemá smysl,“ potvrdil pak odchod zastupitelů KSČM předseda klubu Josef Murčo. Z této strany zůstala v sále jen Věra Bartůňková.

Koalice K20 v jednání pokračovala. „Opozice má samozřejmě právo odejít,“ uvedl Petr Kulhánek (KOA), primátor Karlových Varů. Opozičníky kritizoval Jiří Kotek (ALTERNATIVA). „Je to jen hra pro novináře. Nevidíte si do pusy,“ řekl Kotek.

Zastupitelé KSČM netrucují

Včerejší jednání zastupitelstva opustila opozice, včetně většiny našich zastupitelů, na protest proti nekomunikativnosti vedoucí koalice K 20. Chtěli bychom prolomit bariéru mlčení a uzavřenosti vedoucí koalice, která dle vyjádření vlastních členů vlastně neexistuje. Tato atmosféra je stresující. Nejde nám o naprostou shodu a politickou jednotu, to vůbec ne, ale o zásadních věcech, jako je volba náměstků, členů rady a zásadních otázkách rozvoje města a chodu městských společností bychom jednat měli.

Náš odchod z jednání splnil svůj cíl. Ukázali jsme zastupitelům K 20, že sami mezi sebou se o řadě zásadních otázek nedohodnou. Řada bodů bez usnesení, včetně sociálně velmi citlivých, ukázala nutnost komunikace s opozicí. Pravdivé vyjádření jednoho ze zastupitelů K 20, „ nejsou tu ti zastupitelé jenž hlasují sociálně, proto některé body neprojdou“, ukázalo na nutnost spolupráce širokého politického spektra. Na jednání zastupitelstva je prostě místo pro širokou škálu názorů. Neřešitelným problémem ale je, když uzavřená K 20 se striktně dohodne na hlasování z něhož nelze ustoupit, jinak je to chápáno jako zrada. Potom je diskuse marná. A právě tento moment chceme změnit. Zastupitelé KSČM to myslí skutečně vážně.

Uděláme sami první krok a pokusíme se navázat komunikaci a odstranit bariéry, které blokují diskusi. Vyzveme k jednání vedení města v čele s primátorem. Pokusíme rozšířit diskusi na celé zastupitelstvo. Naším cílem je sice poměrné zastoupení v orgánech města, ale za úspěch budeme považovat již skutečnost, že koalice a opozice spolu konstruktivně hovoří a diskutují o zásadních otázkách rozvoje našeho města.

Josef Murčo
předseda klubu KSČM

Zastupitelský klub ODS opustil demonstrativně jednání zastupitelstva města

Je na čase upozornit veřejnost na nešvary vládnoucí K20 vedené ing.Kulhánkem. Výsledek jeho vládnutí je dosud tento:

-neopravené rozbité komunikace, špinavé parky - zastavené stavební projekty, -žaloby na cokoli a kohokoli, -neúčelné utrácení prostředků pro své příznivce, -povýšení vlasního prospěchu nad rozvoj města, -demoralizace a rozkol úřednického aparátu na magistrátu, -nedodržování základních právních a rozpočtových pravidel a.j.

Na tyto a ostatní neustále upozorňujeme,žádáme vysvětlení, ale je nám odezvou pouze mlčení, arogance moci a impotence argumentačně vysvětlit naše připomínky. Jednání zastupitelstva je toho příkladem. Nekonečné diskuze a průtahy jsou důsledkem naprosté nekomunikace s opozičními kluby. Jsme připraveni projednávat dopředu body k jednání a vyvarovat se tak trapnému průběhu zastupitelstva. Tímto krokem dáváme jasný signál ing.Kulhánkovi a očekáváme posun v komunikaci. Nechceme být pouze loutkami v rukou vládnoucí koalice,které mimoděk kryjí její plýtvání lidskými i finančními zdroji.

Vlastimil Balcar předseda zastupitelského klubu ODS

Byla to přehlídka neschopnosti vedení radnice

Sociální demokracie je suverénní strana, která získala v komunálních volbách druhý nejvyšší počet hlasů a proto je naší povinností hájit naše občany a to i za cenu kritiky současného vedení koalice K20, která svými kroky jde proti karlovarským občanům. Důkazem je návrh zvýšení nájmu v městských bytech o 300% z roku na rok a to znamená desetiticíce korun ročně. Demonstrativní opuštění poloviny zastupitelů z jednacího sálu bylo logickým vyústěním otřesného stavu radnice Karlových Varů pod vedením primátora Kulhánka.

Kritizujeme plýtvání peněz Karlovaráků, zvyšování nájmů o tisíce korun měsíčně, penězovody z magistrátu na pražskou kancelář. Chaos na magistrátu, který obtěžuje občany a kteří si stěžují, že vedení radnice nemá žádnou vizi rozvoje města do budoucna, nízká podpora mládežnického sportu, nulová podpora rozvoje podnikání, to vše vyčítáme Petru Kulhánkovi, protože jako primátor zodpovídá za chod města. Nestandardně obsazované posty pro své známé a kamarády, pod tím vším je primátor Kulhánek podepsaný.

Myslíme si, že jako opozice jsme dali dostatek času novému vedení, aby mělo možnost ukázat své schopnosti. Bohužel je to přehlídka neschopnosti celého vedení radnice. Je téměř rok po volbách a nové vedení radnice ještě nepředvedlo nic pozitivního pro Karlovy Vary, proto tomuto nebudeme jako opozice přihlížet.

Ullisch Richard, ČSSD

VYJÁDŘENÍ PRIMÁTORA KARLOVÝCH VARŮ K PRŮBĚHU ÚTERNÍHO ZASTUPITELSTVA

Úterní jednání zastupitelstva ve své dopolední části nepřipomínalo příliš jednání vrcholného orgánu města, ale spíše rétorické cvičení úspěšných studentů Castrovy školy. Hlavní protagonisté verbální show, pánové Hauptmann a Ullisch, se ve svých výlevech předháněli v umění, jak to těm, co nejsou v ODS, ČSSD a KSČM pořádně slovně „nandat“, ovšem ne konkrétně, ale obecnými obviněními typu "všechno je špatně" a „ničíte toto město“.

Mělo se tím snad pomoci řešení komunálních problémů? Má to nějak posloužit občanům města? Nebo jde o to uspokojit své zraněné ego a vyplnit médii sledovanou dopolední část jednání? Tragikomicky také vyzněly výčitky zástupců KSČM i ostatních, že město nevede dialog, který přeci existoval vždy v minulosti!

Každý, kdo byl jednání přítomen, zaznamenal, že pokud se vyskytl věcný dotaz, byl zcela korektně zodpovězen. Nevím ale, jak reagovat na obecné proklamace postrádající jakoukoliv podstatu a sloužící jen k vyvolání atmosféry selhávání. Na větu „jste všichni špatní, všechno děláte špatně a my jsme byli vždy daleko lepší“ se dá odpovědět snad jen: ne, nejsme všichni špatní, snažíme se naopak dělat věci lépe, a jestli byli naši předchůdci o tolik lepší, proč to nepřesvědčilo občany Karlových Varů?

Opoziční strany uzavřely dohodu nulové tolerance. Její podstatou je hlasování zastupitelů těchto stran pouze v bodech, v nichž půjde o běžného občana. Jak se ale tato čtyři dny stará deklarace shodovala s tím, že zástupci ODS, ČSSD a KSČM demonstrativně odešli z jednání u technického bodu č. 6, házeje za hlavu všechna skutečná rozhodování, které se týkají občanů, jejich problémů a „tohoto města“, jak rádi opakovali celé dopoledne? Takových bodů bylo na úterním zastupitelstvu dalších 70. Svým obstrukčním chováním zablokovali členové tří rozzlobených stran celé dopoledne na projednání pouze pěti bodů – procesních a nijak rozhodujících.

Vřele proto doporučuji všem, kteří nemohli být přítomni nebo nesledovali on-line přenos, shlédnutí jednání v archivu na www.mmkv.cz. Záznam odhaluje chápání pojmu "konstruktivní opozice" některými karlovarskými zastupiteli.

Osobně si „konstruktivní opozici“ představuji trochu jinak, a vím, o čem mluvím – v minulém volebním období jsme jí byli my. Konstruktivní opozice vyžaduje o trochu víc práce než jen gesta při jednání zastupitelstva a tvrzení „přivádíte toto město k bankrotu“. Vyžaduje mít názor, vizi řešení, a vyžaduje už zmiňovanou „konstruktivnost“. V té nejde až tolik o to, vyřizovat si osobní účty a někoho zesměšnit – o to se ti neschopní postarají obvykle sami. Konstruktivnost je spíš snaha něco změnit k lepšímu, hledat smysluplná řešení toho, co nefunguje, a bránit to, co funguje dobře.

Mimochodem, toto město bylo přivedeno do současné finanční situace ve dvou minulých volebních obdobích, v době ekonomické konjunktury, kdy příjmy města každoročně utěšeně rostly a nikdo se nemusel zabývat masivními úsporami a rezervami, aby město udržel v chodu. Paradoxně, jak rostly příjmy, rostly také dluhy města, a hromadily se i dluhy budoucí. Peníze města byly utraceny za věci, které do budoucna měly opět vyžadovat další peníze města. My teď máme tu nepříjemnou úlohu po mejdanu uklidit a říci, z čeho ho zaplatíme. Proto mi slova o tom, jak ničíme toto město a ohrožujeme jeho budoucnost, často od bývalých zodpovědných, připadají trochu jako černý humor.

Petr Kulhánek, primátor Karlových Varů

ABSURDNÍ DIVADLO SPOJENÉ OPOZICE

Před jednáním karlovarského zastupitelstva se strany ODS-ČSSD-KSČM spojily do společného opozičního šiku a po letech kličkování konečně veřejně přiznaly svojí společnou orientaci. Vyhlásily Kulhánkově neexistující koalici bojkot politických hlasování a naopak deklarovaly svůj zájem o občana tím, že o takových bodech hlasovat budou. O to trapněji vyznívá jejich gesto o nedemokratičnosti, manipulaci zákony a potírání jejich diskuse, když po několikahodinové slaboduché dopolední rádoby politické exhibici opustili jednání zastupitelstva. Do té doby se totiž probralo pouze 6 (!) bodů jednání zastupitelstva, vesměs obecných, ve kterých si opoziční zastupitelé v desítkách vystoupení cvičili synonyma a rétoriku cílenou do rozvráceného vedení města.

Po polední přestávce si opoziční partajníci objednali mediální pozornost a TV kamery, aby před nimi demonstrativně odešli. Novináři přehlédnutým nedostatkem tohoto divadla bylo, že totiž na pořad jednání zastupitelstva přišly výhradně body jednání týkajících se rutinního života města a jeho občanů! Těch bodů bylo ještě přes 90(!). Neúspěšné hlasování o prominutí dluhu těžce postižené staré paní Stehlíkové, která žije v DPS ze směšné almužny 3,5 tis.Kč ilustrativně ukázalo, jak ošidné bylo jejich rozhodnutí. Pan Rusev a Toufar (TOP09) ani v opakovaném hlasování nepodpořili tento návrh a umožnili tak napříště opozici opět exhibovat, až se bude předhánět, jak jí osud této paní leží na srdci.

Ale přejít pouhým úsměškem podstatu opozičního gesta také nelze. Je třeba se zásadně ohradit nad demagogickou rétorikou spolčení ODS-ČSSD-KSČM. V minulých zastupitelstvech totiž řadu let uplatňovali celý vějíř restriktivních nástrojů, aby opozici umlčeli: jednací řád nedovoloval opakovaná vystoupení, byl dán omezující časový limit, veřejnost vůbec nesměla vstupovat do diskuse, obligátní byl při jednání výkřik z pléna: „Ukončete diskusi!“, úředníci měli zákaz poskytovat bezprostřední informace a podřídili tuto proceduru protokolaci a schvalování, úředníci nesměli poskytovat médiím žádná vysvětlení, nemohli jsme se zapojit do komisí ani výborů, nikdy nikdo s námi nic nepředjednával, a další. Bezprostředně po svém nástupu do funkce jsem zajistil zrušení všech zásadních restrikcí, které měly koaliční partajníci ODS-ČSSD-KSČM zavedeny.

Proto označuji za nebezpečný jejich falešný křik o neexistující nedemokratičnosti, neexistující ohýbání zákonů, který novináři bez vysvětlení reprodukují a nabuzují tak dojem, že se to děje. Demokracie je, že mohu fungovat, hovořit, předkládat návrhy, svobodně hlasovat, zapojit se do práce zastupitelstva … a to vše umoženěno je. Jsou-li návrhy kohokoliv vysvětlené a odůvodněné, bývají přijaty. Také podněty nepřehlasované bývají řešeny – několik takových jsem sám předkládal do jednání orgánů města. Bylo zorganizováno několik otevřených jednání o všech významnějších věcech (Zadání územního plánu, Dolní nádraží, cyklopruhy na nábřeží, korekce zadání bazénu, Císařské lázně, Nemocnice …)

Připouštím, že cirkus předváděný v karlovarském zastupitelstvu je skutečně tristní. Je však třeba hlubšího zamyšlení nad jeho příčinami.


Jiří Kotek, ALTERNATIVA

TAKÉ SE STALO:

Teplárnu šetří policie. Na popud Jiřího Kotka

Městská společnost Karlovarská teplárenská je tunelována. Alespoň tak zní tvrzení karlovarského zastupitele Jiřího Kotka (ALTERNATIVA). Proto podal trestní oznámení.

Věcí se už zabývají karlovarští kriminalisté i představenstvo firmy.

„Několikrát jsem na vedení města i na koalici K20 ještě ve funkci náměstka upozorňoval, aby se tunelování v Karlovarské teplárenské zastavilo. Jde o miliony korun. Apeloval jsem i na předsedu představenstva, tedy na Josefa Malého (TOP09), protože jde o závažná pochybení. A je snaha to zamést pod koberec,“ uvedl Jiří Kotek. Podle něj byla kvůli vyvázání peněz z Karlovarské teplárenské zřízena poradenská firma, přes niž tekly. Problém vidí i v emisních povolenkách a problematických zakázkách na opravu potrubí bez výběrových řízení. Trestní oznámení podal na policii v Sokolově, protože karlovarské státní zastupitelství podle něj není zárukou toho, že by se věc řádně prošetřila.

To, že hospodaření Karlovarské teplárenské policie vyšetřuje, potvrdil Josef Malý, předseda představenstva teplárny a karlovarský zastupitel (TOP09).
„S policií spolupracujeme. Předali jsme jí požadované podklady,“ uvedl. „Chceme nechat vypracovat forenzní audit, který vše důkladně prověří. Pokud audit prokáže pochybení, pak padni komu padni,“ dodal Malý.

Kvůli tržišti si vjeli zastupitelé do vlasů

Téměř fyzickým napadením bývalé zastupitelky Moniky Makkiehové skončila vášnivá hádka zastupitelů o hospodaření městské společnosti KV City, která má ve správě tržiště ve Varšavské ulici v Karlových Varech. Po tvrdé kritice povolily nervy Jaroslavu Fujdiarovi (O co jim jde?!), který tváří v tvář, protože si k ní zašel až do publika, požadoval po Makkiehové vysvětlení jejích slov, že on sám postavil na tržišti černou stavbu.

„Nikdy jsem netvrdila, že stavbu provedl Jaroslav Fujdiar, ale upozornila jsem na to, že tam už podruhé vyrostla hned poté, kdy on jako jednatel převzal společnost KV City,“ vysvětlila Monika Makkiehová. Ta byla z Fujdiarova jednání téměř otřesena.

„Zastavil jej Vladimír Böhm. Nevím, zda mě chtěl udeřit, ale v tu chvíli jsem přemýšlela, kterým směrem poletím,“ uvedla Makkiehová.

Jaroslav Fujdiar ale inzultovat nikoho nechtěl, chtěl jenom vysvětlení tvrzení, které bylo podle něj lživé a neopodstatněné.