Nyní cena stoupla o 23 procent, tedy na 1084 milionů včetně DPH. Celkem 400 milionů na rekonstrukci poskytl stát, 100 miliony se zavázaly přispět Karlovy Vary a zbytek hradí kraj. Slavnostní otevření je naplánováno na 17. května.

V Císařských lázních, národní kulturní památce, nyní probíhají dokončovací a restaurátorské práce, povrchové úpravy, kompletace technických zařízení, úpravy komunikací a sadové úpravy v okolí. Finišuje i dokončení vestavby koncertního sálu v atriu Císařských lázní.

Podle informací z tiskového odboru krajského úřadu revitalizace objektu dosud stála 896 milionů korun bez DPH, to je 1084 milionů včetně DPH. V částce jsou zahrnuty náklady na revitalizaci Císařských lázní včetně opčních položek a restaurátorských prací. Vestavba koncertního sálu si vyžádá 130 milionů bez DPH, to je 157 milionů včetně DPH. Nad rámec uvedených finančních prostředků jsou připravovány muzejní expozice a vybavení interiéru Císařských lázní. "Mezi největší změnu, která byla z rozhodnutí Karlovarského kraje, patří změna atria z exteriéru na interiér," uvedl tiskový odbor.

Členové smečky díky záchranářům neuvěřitelně prokoukli a konečně vypadají šťastně.
Zanedbané psy kdosi vyhodil u Čichalova. Kvůli dlouhým chlupům se nemohli hýbat

Proti původnímu členění objektu, které bylo před rekonstrukcí se změnila dispozice koupelen ve všech podlažích. V prvním podlaží byly provedeny úpravy pro technické a sociální zázemí, kanceláře, sklady, gastro provozy, změnila se dispozice pro muzejní expozici a hygienické zázemí a ve druhém a třetím podlaží vznikl prostor pro nájemní jednotky i hygienické zázemí. Doplněny byly výtahy, původní servisní trakt byl demolován a nahrazen dvoupatrovou novostavbou s technologickým zázemím objektu. Prostor v atriu byl změněn z exteriéru na interiér, a to změnou střechy a doplněním technologií.

Udělala se vestavba sálu, místnosti pro infocentrum a kavárnu v části budovy A byly propojeny a doplněny o prosklené stěny s požární odolností. Ve třetím patře, kde je místnost pro čítárnu, bylo vloženo mezipatro, v místnosti určené jako zkušebna byly vybourány nadbytečné příčky a strop. V prvním patře v části A objektu byly zrušeny u hlavního schodiště místnosti s WC a výtahem, protože nově je v těchto prostorech vybudován vstup do atria pro návštěvníky. V prvním patře v části A objektu byly nově vybudovány prostory pro zázemí infocentra, šatny a bufet včetně zázemí pro přípravu a hygienické zázemí.

Rybáře.
Hlavní pošta ve Varech by mohla sídlit v Tržnici. Rybáře vyhrály nad Doubím

Nový koncertní sál je unikátní vestavbou, kterou navrhlo Studio Petr Hájek Architekti, do dvorany historického objektu neorenesančních Císařských lázní. Pro koncerty jej bude využívat i Karlovarský symfonický orchestr. Sloužit však bude také filmovým produkcím, divadelním představením, plesům a dalším kulturním událostem. Unikátní vestavba do dvorany poskytne moderní prostředí také pro pořádání konferencí a dalších společenských akcí. Díky pohyblivé výšce se může hlediště rychle proměnit na konferenční nebo taneční sál, který vyžaduje plochou podlahu. Sál doplní multimediální expozice představující dějiny lázeňství ve světovém i místním kontextu, kavárna, informační centrum a badatelna. „Bylo to jako stavět plachetnici v láhvi. Nejprve jsme museli vše vyrobit a nanečisto sestavit v hale, abychom věděli, že nic nechybí. Poté bylo nutné vše očíslovat, rozložit a zase sestavit v atriu budovy. Šlo o mravenčí práci, za kterou stojí úžasní technici z Gradior Tech a AVT Group,“ uvedl architekt Petr Hájek.

Podle Petra Kulhánka (STAN), hejtmana Karlovarského kraje, vestavba plně respektuje limity památkové ochrany a zároveň naplňuje akustické, provozní a technické požadavky špičkového sálu pro hudební produkci Karlovarského symfonického orchestru ale i dalších těles a uskupení, která budou zdejší prostor využívat nejen pro koncerty. "Císařské lázně se návštěvníkům otevřou po celkové náročné rekonstrukci, na kterou čekaly více než dvacet let,“ uvedl hejtman.