Přes půldruhého roku už trvá oprava Císařských lázní v Karlových Varech, které roky chátraly. Náročná rekonstrukce, na níž nádherná budova čekala celých dvacet let, zatím stála téměř půl miliardy a skončit by měla příští rok. "Do konce prvního čtvrtletí tohoto roku bylo prostavěno více než 493 milionů korun, předpokládaná částka za kompletní rekonstrukci se pohybuje kolem jedné miliardy korun, s vestavbou sálu pak kolem 1,3 miliardy korun. Práce na Císařských lázních by měly být dokončeny v dubnu roku 2023," uvedl Pavel Čekan (Místní), krajský uvolněný zastupitel pověřený dohledem nad opravou rázní. 

Revitalizace této národní památky v centru u Karlových Varů postupuje podle zastupitele Čekana  ve stanoveném časovém harmonogramu. V komplexu, který nabídne zázemí pro Karlovarský symfonický orchestr, koncertní multifunkční sál, infocentrum, muzejní expozice, kavárnu, čítárnu a badatelnu, se nyní pracuje na střeše atria i ve vnitřních prostorech. „V objektu se již dokončují hlavní zednické práce, v procesu jsou také restaurátorské práce na štukových prvcích a na dřevěném obložení. Při přípravách na vestavbu koncertního sálu probíhá montáž ocelové střešní konstrukce a přímo v atriu jsou momentálně prováděny přípravné práce na fasádě. Již je hotova většina střech a téměř dokončena je také vzorová místnost,“ doplnil  hejtman Petr Kulhánek (STAN).

Letošní májku v Horách pomáhalo stavět 22 mužů. Zvládli to i bez pomoci techniky.
Život v Horách se vrací do svých kolejí. Obec opět pořádá akce a buduje hřiště

Na střeše atria byla provedena demontáž stávající krytiny, sanace ocelové konstrukce, jež bude na místě zachována na žádost památkářů, dále vybetonování zpevňujícího věnce a montáž nové ocelové konstrukce. Původní konstrukce tak zůstane nezatížena. Na střeše budou umístěny trapézové plechy v tmavé barvě, po bocích pak bude umístěno pásové okno, jež zajistí přívod světla do prostoru. Uvnitř objektu probíhají práce na úpravě omítek včetně iluzivních tapet a fládrů.

Následovat budou ještě další práce například  linkování kleneb stropů, fixace nástěnné výmalby, tónování parket, oprav vnější fasády a fasády atria. Dokončeny budou také restaurátorské práce v Zanderově sále.

Císařské lázně, jeden ze symbolů karlovarského lázeňství, by měly být pro veřejnost znovu otevřeny příští rok na jaře.