Budova Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, která pochází z roku 1962, projde významnou proměnou. Na místě tzv. školičky, která je umístěna v západní části traktu, vyroste zcela nový objekt. Ten stávající již nevyhovoval dispozičním, technickým ani hygienickým požadavkům.

„Podařilo se nám získat dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad ve výši více než 42 milionů korun. Karlovarský kraj se bude na realizaci projektu podílet 15 procenty, tedy částkou přesahující 7 milionů korun," uvedl ředitel gymnázia Zdeněk Papež.

Součástí nového západního křídla bude aula, která nabídne prostor pro vzdělávací, kulturní a jiné společenské akce školy, včetně akcí pro veřejnost. Studenti se pak dočkají nových výtvarných ateliérů, hudeben, jazykových učeben, šaten a pedagogové ocení nové kabinety.

Přestože jednotlivá podlaží školy jsou připravena pro imobilní osoby, škola jako celek není bezbariérová. Z tohoto důvodu bude vybudován i nový výtah.

V rámci projektu je pak naplánována i změna některých vnitřních dispozic školy. Stavebními úpravami projde vstupní trakt budovy a počítá se i s vybudováním patrové nadstavby, kde bude umístěna knihovna, čítárna, studovna a oddychový prostor pro studenty. Stavební práce na škole provede ISSO Inženýrské stavby Sokolov.

„Během letních prázdnin dojde k demolici takzvané školičky, přičemž na jejím místě budou položeny základy pro nový objekt západního křídla, který zde v brzké době vyroste. Na další letní prázdniny pak máme naplánovanou rekonstrukci šaten v hlavní budově školy a bezbariérové úpravy. Předpokládáme, že projekt bude dokončen v listopadu příštího roku," doplnil ředitel gymnázia Zdeněk Papež.

Začátkem rekonstrukce se nesly zvěsti, že se harmonogram prací nestihne. To však krajský úřad dementoval. „Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 19. června. Začalo se bouracími pracemi a pracemi na základové desce. Kromě toho byly provedeny některé přípravné práce uvnitř budovy a úpravy zeleně v okolí stavby. K dnešnímu dni se podařilo prostavět o něco více než deset procent z celkových nákladů stavby," uvedla Veronika Severová z oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností krajského úřadu.

V případě, že by nebylo prostavěno deset procent částky, žadateli by byla zkrácena dotace v plné výši.