Nejlepší nabídku podala litoměřická firma N+N Konstrukce a dopravní stavby, která by měla stavební práce zahájit v polovině dubna.

„O vítězi rozhodovala cena a samozřejmě i reference. Společnost známe, protože často spolupracuje s Ředitelstvím silnic a dálnic a již několikrát působila i v Karlovarském kraji,“ uvedl náměstek karlovarské primátorky Petr Bursík.

Ten přiznal, že v rozpočtu města bylo na tuto stavbu počítáno se sedmi miliony korun, ale vítězná nabídka je o půl milionu nižší, což je pro město, které podle radních není v dobré kondici, dobrá zpráva.

„Stavební firma nejprve stávající most, který je v havarijním stavu, zbourá a postaví most nový, který bude stejný jako stávající. To znamená, že zůstanou chodníky na obou stranách a bude obousměrně průjezdný,“ doplnil náměstek primátorky s tím, že hotovo by mělo být 30. srpna letošního roku.

Zatímco oprava Koptova mostu je již připravena, nad stavem ostatních mostů a lávek visí otazník. Proto radní vyhlásili výběrové řízení na zajištění odborné prohlídky mostů, které vyhrála společnost Mosty Hofman. Ta provede obhlídku mostů a lávek a vypracuje pro radnici protokoly obsahující nejen aktuální stav, ale také seznam závad, návrh oprav a jejich očekávané náklady.

„Potřebujeme vědět, kolik peněz budeme na tyto akce potřebovat, a pak stanovíme pořadí oprav,“ doplnil Petr Bursík s tím, že Chebský a Dvorský most nejsou do této zakázky zahrnuty. Zde bude provedeno důkladnější a detailnější zkoumání stavu.

Ilustrační foto
Kolonády jsou překrásné, ale drahé. Údržba polyká miliony