Dílčí opravy se dokončují právě nyní. Výměnou oken v budově C byla v září zahájena komplexní revitalizace tohoto pavilonu, ve kterém se nachází ambulantní i lůžková oddělení nemocnice. Karlovarský kraj na tuto investiční akci poskytl ze svého rozpočtu nemalé finanční prostředky. „Na kompletní výměnu starých, dožilých oken za plastová bylo vyčleněno bezmála 3,7 milionu korun," uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel (ČSSD).

V rámci této stavební akce, kterou v období od července do září letošního roku prováděla firma DEC-PLAST, byla za nová, plastová vyměněna všechna okna sedmipodlažního pavilonu C. Nová okna s plastovými prvky mají velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti a díky současné výměně meziokenních izolačních výplní zvyšují užitnou hodnotu budovy a zároveň snižují její energetickou náročnost.

Josef März, generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice, je s postupem prací spokojen a velmi oceňuje trpělivost zdravotnického personálu.

Podle generálního ředitele Märze si stavebníci počínají tak, aby provoz oddělení co nejméně rušili, přesto ví, že je hluk stavby pro všechny nepříjemný. „Snažíme se, aby dopady byly co nejmenší, ale léčit musíme a chceme a budovy proto zavřít nemůžeme. Práce na oddělení tak musí probíhat za plného provozu," vysvětlil. Ředitel März je ale s rychlým postupem rekonstrukce spokojen a modernizaci nemocnice vítá. „Splnil jsme si tak další sen," podotkl. Přestavbou bývalých operačních sálů nemocnice už vznikla i nová jednotka intenzivní péče (JIP) pro novorozence, která stála několik desítek milionů korun. Projekt centralizace lékařské péče bude stát zhruba 100 milionů korun a bude dokončen přibližně za čtyři týdny. Další investice si ze strany Karlovarského kraje v budoucnu vyžádá také nástavba nového plicního oddělení, na kterou by Karlovarský kraj chtěl využít dotaci z Ministerstva zdravotnictví. „Stavba, na kterou bude potřeba zhruba 50 až 60 milionů korun, je naplánována na příští rok," dodal hejtman Martin Havel.