Začátek opravovaného úseku je v místě křížení s místní komunikací na konci mostního objektu a konec úseku je na kilometru 4,058 za mostním objektem. "Doprava je svedena do pravého jízdního pásu ve směru Karlovy Vary v režimu 1+1," uvedla Kamila Zahálková z týmu komunikace ŘSD.

Podle ní se jedná se o souvislou údržbu nynější komunikace I/13. V rámci stavby proběhne výměna obrusné vrstvy, obnova nezpevněných krajnic, doplnění a výměna zádržného systému a pročištění odvodnění.

close Opravy u Dalovic. info Zdroj: ŘSD zoom_in Opravy u Dalovic.