„Předmětem této zakázky je pouze první část dotčené silnice v úseku Teplá – Horní Kramolín. Naším cílem je komunikaci zmodernizovat celou, tedy z Toužimi do Horního Kramolína a zpět, později tedy vyhlásíme nové výběrové řízení na zbývající úsek silnice Prachomety – Toužim. Jediným kritériem pro hodnocení bude nejnižší nabídková cena,“ uvedl neuvolněný krajský zastupitel pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jan Bureš. Stavební práce se uskuteční v letech 2025–2026 a měly by vyjít na bezmála 140 milionů korun včetně DPH.

Veřejnou zakázku bude zajišťovat externí administrátor společnost ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. Stavba bude vybudována v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Její součástí bude zesílení konstrukce vozovky a optimalizace směrového a výškového vedení trasy, celková přestavba křižovatky se silnicí III/19829 na Mrázov, dále napojení sjezdů na nové vedení silnice, řešení odvodnění a také odstranění stromů, které překážejí výstavbě nové trasy. Řidiči se pak musejí připravit na úplnou uzavírku silnice, objízdné trasy povedou po okolních silnicích II. a III. třídy.

Herec Geoffrey Rush.
Letošní MFF nabídne mix filmů, v porotě bude australský herec Geoffrey Rush