„Musíme vyměnit celé krovy, osadit okapy a na střechu položit červené bobrovky,“ říká Jaroslav Vrhel z žatecké firmy VH plus, která opravy provádí. Tato část rekonstrukce podle předsedy občanského sdružení za záchranu kostela Aloise Kůrky spolyká osm set tisíc korun. „Polovinu jsme dostali od Karlových Varů, dvě stě tisíc od kraje a zbývající částku tvoří jak sponzorské dary, tak vstupné vybrané na benefičních koncertech,“ informuje předseda sdružení.