Náročná rekonstrukce, která už byla zahájena, bude Toužim stát téměř čtyřicet milionů korun.

„Po podrobném prostudování těchto materiálů jsme dospěli k závěru, že plně podporujeme vstupní zadání formulované komisí pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči, která požaduje vytvoření ucelené plochy pro pěší provoz. Koncepci revitalizace náměstí v dokumentaci zpracované firmou PROJEKT STAV na základě studie inženýra Volného považujeme za naprosto nevhodnou," uvedl Pavel Ries.

Základní, doslova fatální pochybení navržené revitalizace náměstí spočívá podle ASORKD v neporozumění významu historického městského prostoru. „Situace je tím nepochopitelnější, že požadavek na jeho respektování je zcela jasně vyjádřen v podkladu pro jednání zastupitelstva města z 21. června 2007, zpracovaném komisí pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči, a je zakotven v Aktualizaci pro-gramu regenerace městské památkové zóny Toužim (2011). Je nepochopitelné, že Národní památkový ústav v Lokti otázce prostoru náměstí nevěnoval pozornost a návrh s průjezdnou dopravou doporučil k realizaci," zdůraznil Ries.

ASORKD zdůrazňuje, že řešení revitalizace náměstí by měla předcházet alespoň urbanistická studie – regulační plán – celé památkové zóny a jejího vztahu k celému městu. „Kvalitně zpracované zadání pro takovou dokumentaci představuje Aktualizace regenerace městské památkové zóny Toužim, zpracovaná pro zastupitelstvo města v roce 2011. Koncepce revitalizace náměstí je natolik v rozporu s jeho rehabilitací jako ústředního prostoru městského historického jádra, že bezpochyby vyvolá protesty veřejnosti," doplnil Ries.

ASORKD má i další připomínky. Současná oprava náměstí prý ničí to nejcennější v historickém jádru města – jeho ústřední prostor. Nejde o revitalizaci, ale o devastaci. „Domníváme se, že přes složitost situace je přehodnocení stávajícího návrhu nezbytné," uvedl.

Kritika se dotýká také rozdělení náměstí průjezdnou komunikací, zdůraznění této chyby betonovými prvky, osvětlením a zelení kolem dopravních linií. „To rozbíjí jeho plochu do té míry, že je pro klidný pěší provoz a společenské využití nepoužitelná. Možné je pouze řešení s dopravou tangující náměstí z ulice Radniční odklonem z Plzeňské přes ulici Na Zámecké k sídlišti. Plocha náměstí musí zachovat preferenci pěších s dopravou pouze cílovou k domům na náměstí. Autobusové zastávky by měly být řešeny mimo náměstí," dodal Ries.

Zahájení realizačních prací bez prováděcí dokumentace celého náměstí nemůže mít podle něj dobrý výsledek. „Řešení ´detailů´ podle potřeby stavby ohrožuje při takto náročném úkolu kvalitu, kultivované provedení, které by mělo být v tomto případě závazné," namítá ASORKD.

Vkládání dalších architektonických a sochařských prvků na náměstí považuje Asociace za problematické. „Je nezbytné, aby socha Jiřího z Poděbrad a drobný mobiliář byly podrobně dořešeny před zahájením stavebních prací. Upozorňujeme, že socha krále Jiřího v přiměřené velikosti – menší měřítko by zřejmě působilo groteskně – může oslabit výraznou osu mariánský sloup – kašna – vjezd z Plzeňské," uvádí ASORKD.

Asociace proto požaduje zastavení chátrání zámecké budovy, která je součástí náměstí, což je prioritním úkolem revitalizace. „Likvidaci zámeckého rybníku považujeme za bezprecedentní barbarství vůči městu, zámku i krajině. Zeleň a drobný mobiliář by měly klidně doprovázet obrys náměstí a podpořit mariánský sloup a kašnu. Zakrytí převýšených domů vyšší zelení by je naopak zdůraznilo. Zeleň nižšího vzrůstu by měla být maximálně ve dvou druzích – po obvodu náměstí a u kašny a sloupu," tvrdí Pavel Ries.

Podle Asociace by měla revitalizace náměstí podpořit soustředění funkcí, které k jeho společenskému významu patří – radnice, pohostinství, turistika, „vyšší občanská vybavenost".