Momentálně dělníci dokončují pátou etapu, kdy se zaměřili na úpravy věže, západního paláce a vyhlídky. Letošní práce vyšly na 1,5 milionu korun. Andělské Hoře, která je vlastníkem hradu, finančně pomáhá ministerstvo kultury a Karlovarský kraj.

„Jedná se o pokračující opravy, zajištění statiky a konzervace hradu. Dále se bude pokračovat pracemi na západním paláci a jeho zpřístupnění veřejnosti,“ uvedla starostka Miloslava Křimská. V prvních čtyřech etapách byla opravena místa, kde bylo narušeno zdivo a hrozilo zřícení. Do zdiva byly doplněny kameny tam, kde hrozilo narušení zdiva do hloubky a jeho stabilita. Odvodněno bylo okolí a odstraněn přebytečný porost, postaveno nové zábradlí a rozmístěny informační tabule. V objektu donjonu instalovali dělníci schodiště a dozdili západní palác. Opravy hradu by měli být zhruba v polovině, na postup prací má však vliv hlavně počasí a rozpočet.

Pietní akt ke státnímu svátku 28. října na třídě T. G. Masaryka v Karlových Varech.
Pomník na paměť Edvarda Beneše v lázních nebude