Restaurování originálu obrazu Panny Marie Pomocnice ze Skoků a zhotovení jeho kopie bylo nedávno úspěšně dokončeno. Originál obrazu se vrátil premonstrátům do Teplé, kopie pak byla předána převorství trapistů Matky Boží v Novém Dvoře u Toužimi. Obraz je v klášteře umístěn před oltářem a návštěvníci si ho mohou prohlédnout každou sobotu, kdy se zde koná mše.

„Obraz po restaurátorském zásahu výrazně prokoukl a zaskvěl se ve své původní kráse, téměř tak, jak jej v roce 1717 J. W. Richter namaloval. Byl vsazen do zrestaurovaného rámu a byl umístěn do nově vybudované konventní kaple v bývalém teologickém sále klášterního konventu,” uvedl Jiří Schierl, předseda občanského sdružení Pod střechou. Sdružení se snaží o záchranu kostela ve Skocích, kde byl obraz umístěn. „V dohledné době se obraz do Skoků nevrátí. Bohužel v kostele jsou nevhodné podmínky a obraz by tam nebyl v bezpečí. Lidé si ho tak mohou prohlédnout v Teplé, kde je na velmi dobrém místě,” dodal Schierl.

Restaurování obrazu bylo velmi náročné. Jeho cena byla přibližně 70 tisíc korun. „Na základě navrženého restaurátorského zásahu bylo zahájeno vlastní restaurování. Průzkum prokázal, že obraz byl v minulosti razantně opravován, rozsáhlé přemalby pokryly poměrně velké plochy, zejména na plochách drapérií, a citelně tak pozměnily kolorit malby. Tyto druhotné přemalby a tmelení byly odstraněny,” pokračoval. „Náklady na zrestaurování originálu uhradí bratři trapisté z převorství trapistů Matky Boží v Novém Dvoře. Je to jejich dar tepelské kanonii k volbě nového opata. Bratřím trapistům patří naše velké poděkování,” uzavřel předseda občanského sdružení Schierl.