„Do zadávacího řízení se přihlásili celkem čtyři zájemci. Rozdíl v nabídkách, které jsme dostali, byl až dva miliony korun. Vyhrála společnost STASKO plus s nabídkovou cenou v hodnotě zhruba 15 832 000 včetně DPH. To jsou peníze, které jsme předpokládali, že rekonstrukce bude stát podle projektové dokumentace. Realizace stavebních prací by měla začít v půlce července a trvat by měla čtyři a půl měsíce. Takže do konce listopadu by mělo být vše hotovo, včetně odstranění případných vad a nedodělků, které takovéto stavby většinou provázejí,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Dalibor Blažek s tím, že kraj bude ještě investovat do lékařského vybavení v předpokládané výši 3 miliony korun včetně DPH.

Ocenění sportovci.
Nejlepší sportovci Karlovarského kraje za rok 2022 dostali plakety i šeky

Součástí oprav je modernizace prostoru sesterny, kde by mělo dojít k vybudování recepce. Vznikne také nové zázemí pro personál a pro příjem pacientů na oddělení. Dále je naplánována celková modernizace hygienických buněk u všech pokojů pacientů tak, aby lépe vyhovovaly současným standardům a potřebám hospitalizovaných. Samozřejmostí je jejich bezbariérovost. V neposlední řadě pak vznikne jeden nový nadstandardní pokoj. V rámci stavebních prací budou provedeny jak kompletní dispoziční úpravy oddělení, tak vyměněny veškeré rozvody vody, kanalizace, elektroinstalací, topení, vzduchotechniky či medicinálních plynů. Dále bude přeložena stávající stanice potrubní pošty do prostoru vyšetřovny a nainstalována nová klimatizace pro chlazení vybraných pokojů. Stěny i podlahy čekají povrchové úpravy, přibydou snížené podhledy a dojde rovněž k osazení nových dveří.