Zástupce Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ocenil spolupráci s obcemi a předal zástupcům obcí pamětní medaile ke 100. výročí republiky. Setkání se konalo za hojné účasti veřejnosti a také zástupců partnerského města Žlutic ze Slovenska u pomníku T. G. M., který zde stoji od roku 1948, a byl letos městem Žlutice obnoven. Pro účastníky setkání Žlutice připravily vytápěný stan, občerstvení i oběd a také kulturní program.

Jiří Schierl