„Protože je Karlovarský kraj zřizovatelem středních škol v regionu, snažíme se naplňovat svou zákonnou ale i společenskou zodpovědnost za bezpečnost pedagogů a žáků ve školách a školských zařízeních. V rámci projektu jsou tak instalovány inteligentní kamerové systémy, které umožňují napojení do systému městských policií a zároveň jsou připojeny na vzdálený dohled z Krajského úřadu Karlovarského kraje. Těmito kroky se snažíme v maximální možné míře zvyšovat bezpečnost,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Projekt se zabývá i oblastí Implementace nadstavby bezpečnostních plánů školy dle metodiky MV - Centra proti terorismu a hybridním hrozbám. Tvorba koordinačních plánů je v závěrečné etapě určena vybraným školám. Těmi jsou Integrovaná střední škola Cheb, První české gymnázium v Karlových Varech, Střední průmyslová škola Ostrov, Gymnázium Aš a Základní škola a střední školy Karlovy Vary.

Součástí projektu je také systematické vzdělávání škol formou seminářů. Tématy jsou: Princip bezpečné školy v kontextu konkrétní školy, Opakování metodiky U-S-B včetně simulace evakuace a barikádování, praktický nácvik, Traumatologie – nácviku ošetření zranění po násilných traumatech + resuscitace a Krizová intervence a krizová komunikace. Budou se konat v době červen 2024 – duben 2025.

Koordinaci aktivit osmé etapy bude mít na starosti Asociace bezpečná škola z. s.