Deník na návštěvěDeník na návštěvěZdroj: Deník

Karlovy Vary mají už dávno svou KV Arenu, ale Ostrov na své velké sportovní centrum stále čeká, i když žije v tomto městě mnoho velmi aktivních amatérských a také profesionálních sportovců. To vše by se ale mohlo už brzy změnit. Na podrobnosti se Deník zeptal starosty Jana Bureše.

Jaké mají nyní lidé možnosti, co se týče vnitřního sportování? Proč se vedení města rozhodlo, že by se v zázemí pro vnitřní sportování měly podniknout změny?

Nyní, tedy pokud by to vzhledem k epidemické situaci bylo možné, lze sportovat v hale tělovýchovné jednoty. Ta ovšem již nesplňuje všechny požadavky na současné sportovní aktivity. Dosud je využívána pro tenis, badminton, stolní tenis či volejbal. Dále lze v odpoledních a večerních hodinách využívat také tělocvičny našich základních škol nebo soukromá zařízení.

Komu všemu by nová sportovní hala měla sloužit?

Záměrem města Ostrov je příprava projektové dokumentace za účelem revitalizace nynější sportovní haly Tělovýchovné jednoty Ostrov. Hala by měla být využívána nejen širokou veřejností, ale i různými oddíly tělovýchovných jednot.

Jedná se zejména o sportovní aktivity, jako je tenis, badminton, stolní tenis, volejbal, a navíc o florbal, pro který současná hala nevyhovuje rozměrově. Tento sport navíc nemá v Ostrově doposud žádné oficiální zázemí.

Halu tělovýchovné jednoty využívají také studenti sousedního gymnázia, a to od osmi do šestnácti hodin každý všední den. V tuto dobu tedy sportoviště nemohou navštívit jiné skupiny. Za využívání haly hradí gymnázium náklady, které jsou spojené s vytápěním haly.

Takže město bude nynější halu přestavovat, nebo postaví zcela novou?

S ohledem na provozování všech zmíněných sportovních aktivit, kdy největší požadavky na rozměry hřiště má oddíl florbalu, je potřeba halu zvětšit, či nahradit novou. Na základě navržených tří řešení byla vybrána nejvhodnější varianta, a to tedy stavba zcela nové sportovní haly.

Hráči Energie se dnes představí na ledě pražské Sparty.
Energie urvala výhru na ledě vedoucí Sparty

Bude sloužit jen uváděným sportům a na jaké úrovni? A bude mít také mezinárodní parametry?

Hala je určena zejména pro florbal, futsal, badminton, tenis, stolní tenis, karate, volejbal, nohejbal, basket a šachy na krajské úrovni. Plánujeme, že nová sportovní hala bude mít oficiální mezinárodní parametry. Její součástí bude i hlediště pro diváky.

Kde má nová hala vlastně stát?

Jedná se o novostavbu sportovní haly osazenou na místě té nynější. Nová budova bude ale posunuta a rozšířena východním směrem do prostoru, kde bude vybudováno veškeré hygienické, technické a administrativní zázemí v jednom přízemním podlaží. Na severní straně s halou sousedí budova gymnázia. Nová hala bude rozměrově větší a zasáhne i do stávajícího volejbalového hřiště. Její součástí bude také dopravní řešení, myslíme samozřejmě na vybudování potřebných komunikací, chodníků a parkoviště.

Jaké budou náklady? A kdy se začne bourat a stavět?

Náklady na novou halu jsou dle studie 65 679 000 korun bez DPH, s DPH je to pak téměř 80 milionů.

V současné době připravujeme zadávací řízení na projekt. Stavět se proto začne nejdříve v roce 2022 a celá akce bude nakonec zřejmě rozložena na dva roky. Zhotovitel bude tedy zřejmý nejdříve v roce 2022. Autorem studie je firma BPO, spol. s r. o.