V Ostrově ale nebyla zrušena ani jedna, a navíc vedení města uvažuje o vybudování téměř stovky dalších zahrádek. Zatím je ale vše na papíře.

„O zahrádky je u nás mezi lidmi stále velký zájem a to bylo důvodem, proč jsme začali intenzivně řešit výstavbu nové zahrádkářské kolonie,“ vysvětluje starosta Ostrova Jan Bureš.

Nová kolonie by měla stát poblíž současné zahrádkářské osady. „Pro kolonii připravujeme novou lokalitu, která je v souladu s územním plánem města, a to v místech současné kolonie, které se říká Nad Paposem. Půjde tedy o rozšíření zahrádkářské lokality,“ upřesňuje ostrovský starosta.

Kolonie včetně komunikací a provozních prostranství by měla být vybudována na ploše velké přibližně 5,5 hektaru. „Dle zpracované studie by se tam mohlo postavit až devadesát čtyři zahrádek. Skutečný počet se může měnit dle reálných podmínek, které se zatím prověřují,“ poznamenal starosta.

Podle něho je vše doposud ve stadiu přípravy a rozhodování, a proto zatím není rozhodnuto, zda už budou zahrádky od sebe pro konečné uživatele rozděleny a oploceny. „Stále řešíme majetkoprávní vztahy, které jsou pro další přípravu limitní,“ vysvětlil Bureš s tím, že pozemky budou zahrádkářům zřejmě prodány, a nepůjde tedy o pronájem, jak to v podobných případech bývá.

Současné parcely v zahrádkářské kolonii získal Ostrov do svého vlastnictví po vyplacení odstupného zahrádkářům z důvodu rozvoje města, převážně se jednalo o výstavbu rodinných domů. „Nicméně zahrádky nebyly do dnešního dne rušeny, pozemky ve vlastnictví města jsou pronajaty Českému zahrádkářskému svazu, která je místní organizací Ostrova. Ta je dále podnajímá jednotlivým uživatelům,“ dodává starosta Ostrova.