„Kdysi se Ostrovu říkalo město zeleně a my se k tomuto chceme navrátit. Proto se nyní chystáme zpracovat strategický plán údržby, obnovy a rozvoje zeleně ve městě, který následně předložíme najaté společnosti a budeme se jím řídit,“ vysvětlil místostarosta města Marek Poledníček s tím, že společnost, která pro město zahradnické práce zajišťuje, je placena paušálně dle rozlohy udržované plochy a pak jsou jí propláceny práce, které město požaduje nad rámec smlouvy. Tím právě mohou být mimořádně výsadby stromů, jejich kácení nebo prořezávky.

Ten dále uvedl, že město mělo povinnost vysadit pouze sedmdesát dva nových stromů jako náhradu za ty pokácené.

„Vyčlenili jsme ale z rozpočtu města více peněz, konkrétně tři sta třicet tisíc korun, a vysadili stromů více,“ pokračuje dále místostarosta.

Nové stromy byly vysazeny hlavně v Jungmannově, Lidické a Družební ulici. Pokračovat se ale bude i na dalších místech, a to v okolí Hlavní ulice a náměstí. Co se týká stromů, tak v Ostrově převládají javory a lípy. Dále se zde velmi osvědčily sakury a hlohy.

„Určitou novinkou je naše myšlenka vysadit do určitých, zejména okrajových částí města ovocné stromy. To ale musíme nejprve prodiskutovat s odborníky a nechat si navrhnout, jaké stromy by zde mohly bez problémů růst. Úplně stejně jsme diskutovali o zmíněných javorech a lípách, které se nám osvědčily, neboť rostou rovně a ve městě se jim dlouhodobě daří,“ doplnil starosta Ostrova Jan Bureš a s nadsázkou dodal, že tato myšlenka vznikla hlavně proto, aby si poutník přicházející do Ostrova mohl utrhnout.