Na zpracování digitálního Protipovodňového plánu Karlovarského kraje by chtěl Karlovarský kraj podat žádost o dotaci. Město Ostrov dostalo nabídku spolupracovat na tomto projektu.

„Vlastní zúřadování žádosti a vypracování projektu zajistí na vlastní náklady kraj, jednotlivé zúčastněné obce prostřednictvím odborů městských úřadů zajistí součinnost při realizaci. Například tedy poskytnutí podkladů, konzultace se zpracovatelskou firmou a podobně,“ uvedl za ostrovskou radnici Ladislav Jurek. „Účast na tomto projektu přislíbilo pět obcí – Cheb, Sokolov, Aš, Mariánské Lázně a Ostrov,“ dodal Jurek.

Komplexní digitální povodňový plán by splňoval zákonnou povinnost zpracovat a udržovat aktuální povodňový plán kraje. Karlovarský kraj a obce s rozšířenou působností by měly při pořizování digitální verze povodňového plánu náskok před platnou legislativou v době, kdy vše ve státní správě spěje k digitalizaci.

Digitální podoba plánu by umožnila řadu výhod – například jeho interaktivní ovládání a použití na kterémkoliv stolním nebo přenosném počítači v kanceláři i terénu. „Veřejná část by mohla být přístupna formou interaktivní webové aplikace, rovněž by byla snadná aktualizace formou stahování aktuálních informací z digitálního plánu vyvěšeného na internetu,“ dodal Jurek.

Kraj si důležitost digitalizace protipovodňového plánu uvědomuje. „Určitě je potřeba aktualizovat tyto plány. Bude dobře, když bude mít i veřejnost možnost z těchto informací čerpat. Budeme společně s úřady spolupracovat na jeho vývoji a konečné podobě,“ konstatoval Jaroslav Bradáč, radní pro oblast životního prostředí.