Tímto hospodářským výsledkem se bude zabývat zastupitelstvo 23. března.

Potvrdil to Jiří Bárnet, vedoucí finančního odboru ostrovské radnice. „Za uplynulý rok jsme skončili přebytkem příjmů nad výdaji v celkové výši 55 milionů 625 tisíc korun,“ konstatoval vedoucí. Podle něj celkové výdaje města v roce 2010 činily 506 milionů 354 tisíc korun. a příjmy téměř 562 milionů. „ Oproti upravenému rozpočtu byly výdaje plněny na 86 procent. Nečerpání schválených výdajů se především týká stavebních akcí. Běžné výdaje, tedy výdaje na provoz města, opravy, údržbu činily 339 milionů 974 tisíc korun a kapitálové, to znamená výdaje na investiční akce, 166 milionů 380 tisíc.

„Největší investiční akce v roce 2010 představovaly projekty „Historický Ostrov 2“ a „Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas“ a rekonstrukce mateřských škol,“ doplnil Bárnet.

Část prostředků z nerealizovaných výdajů akcí roku 2010 bude převedena do rozpočtu letošního roku. Jedná se o rozpracované velké opravy, investiční akce, projektové dokumentace a studie.