Vyplynulo to z výsledků šetření, která si město nechalo provést od profesionální agentury. „Na základě těchto výsledků jsme si nechali zpracovat koncepci seniorské politiky pro roky 2020 až 2023, se kterou budeme nyní bojovat o jedenapůlmilionovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí,“ vysvětluje vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Ostrov Kateřina Šplíchalová. V Ostrově je zhruba pětina obyvatel v důchodovém věku a populace dále stárne.

Ilustrační foto
Agresivní hokejoví fanoušci skončili na policii

Situaci seniorů v Ostrově zkoumali pracovníci Centra pro komunitní žití z Plzně, kteří se zaměřili na pět základních oblastí. „Bylo to bydlení, zdravotní péče, bezpečí, sociální služby a využití volného času. Celkem bylo dotazováno 122 respondentů a dále byly vytvořeny dvě takzvané fokusní skupiny,“ pokračuje vedoucí odboru.Z výsledků šetření lze vyčíst, že město má například dobře zajištěné bydlení, ale problémem se zdá nedostatečná kapacita v pobytových zařízeních. „O nedostatku víme, ale nemáme v plánu zřizovat nová pobytová místa. Naší snahou je podporovat a motivovat lidi, aby zůstávali co nejdéle doma ve svém přirozeném prostředí, a zajistit, aby se jim pomoci dostávalo přímo v jejich domově,“ doplňuje starosta města Jan Bureš s tím, že je třeba zajistit více specialistů, kteří budou tuto činnost vykonávat. A právě peníze na tyto specialisty a další projekty má přinést dotace z programu Obec přátelská seniorům, kde chce Ostrov uspět.

„Pokud se tak stane, peníze použijeme na úhradu osobních nákladů řidičů Senior expresu, na Den pro seniory, zážitková divadla v rámci prevence sociálně-patologických jevů, prevenci Alzheimerovy choroby a další volnočasové aktivity seniorů,“ dodal Jan Bureš. Výsledky soutěže budou známy v květnu.