Přes osm set set nových bytů by mohlo být postaveno v lokalitě mezi Starým městem a novou zástavbou v Ostrově. Toto území počítá s novou městskou částí už mnoho let. Nyní dostalo označení Ostrov mezi Ostrovy a dosavadní vize už dostávají konečné obrysy. Město už má dokonce na tento záměr zpracovanou i vyhledávací studii.

„S výstavbou bytů v lokalitě mezi Starým městem a novou zástavbou se počítalo historicky. Nově už je zároveň pro toto území hotova vyhledávací studie a ta jasně ukazuje, jak by se mohlo město dál rozrůstat. Navrhované urbanistické řešení počítá s propojením moderní části města s jeho historickým centrem a bytovou výstavbou, v rámci které by město získalo minimálně 600 nových bytů, novou mateřskou školu, obchodní prostory, provozovny nebo podzemní parkoviště,“ říká mluvčí ostrovského úřadu Lucie Kubešová.

Celková rozloha daného území je 207 274 metrů čtverečních a podle zpracovatelů strategie se potenciál území kapacitně pohybuje podle jednotlivých scénářů od 621 až do 865 bytových jednotek. „Návrhy počítají, že by v nich mohlo najít domov až 1900 nových obyvatel Ostrova,“ upřesňuje mluvčí radnice.

Jak upozorňuje první ostrovský místostarosta Jiří Netrh, město se ale do tak zásadního projektu z finančních důvodů samo pustit nemůže. „Proto hledáme strategického investičního partnera. V současné době se domlouváme s právníky na metodice spolupráce s tímto partnerem. Samozřejmostí je, že si Ostrov v tomto projektu nechá svůj podíl,“ poznamenává místostarosta.

Se záměrem Ostrov mezi Ostrovy by měla městu pomoci Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM). Ostrov nemá svého architekta. „Proto jsme KAM oslovili, zda by pro nás tuto činnost na základě smlouvy nevykonával. Pokud to vyjde, spolupráce by mohla začít na podzim,“ dodal Netrh.

Otázkou zatím zůstává, kdy nová městská část, která už je zakreslená, bude hotová. Podle Netrha to je záležitostí několika let. „Chceme, aby lokalita byla hodně zelená, proto jsme oslovili i Zemědělskou univerzitu v Praze. Projekt dostal na radnici prioritu, protože všichni vnímáme, že se město potřebuje rozvíjet a potřebuje přitáhnout mladé lidi,“ komentuje záměr první místostarosta a dodává: „V daném území řešíme třeba i obchod Penny, které jsou v lokalitě hned dva. Jednou z variant například je, že by zůstal jen jeden, na němž by se přistavěla patra. Jsou to zatím jen ale úvahy.“