Bouřlivá diskuse provázela středeční jednání ostrovského zastupitelstva, které řešilo schválení smlouvy o opravě komunikace mezi městem a společností Accolade. Ta má v plánu postavit v průmyslovém areálu halu pro společnost Witte. Daná komunikace je v podstatě jen ale obslužnou cestou do zmíněného areálu. Na její opravě se má Ostrov s Accolade podílet rovným dílem, polovinu nákladů má tedy hradit město, polovinu investor. Přibližně se má jednat celkově o sedm milionů korun.

Podle opozičních zastupitelů by ovšem podpisem smlouvy vystavila radnice Accolade bianco šek. Po velké kritice tak nakonec koalice přistoupila na protinávrh zastupitelky Karly Maříkové (SPD), že se smlouva bude znovu řešit na únorovém jednání.

Upravený areál.
Stružná si pod stromeček nadělila nezvyklý dar

Velkým problémem pro mnohé opoziční zastupitele byl fakt, že se město podpisem například zaváže, že nebude během deseti let rozporovat změny při výstavbě haly, které nejsou významné. A pokud dojde ze strany investora k nějaké změně, má město jen deset dní na reakci. „Nepochopil jsem, proč je smlouva pro město výhodná. Chtěl bych slyšet názor právníka. Vadí mi také, že zhotovitele bude vybírat jen investor a město o tom bude jen informovat,“ ozval se Petr Pavelka (Ostrováci.cz). „Ve smlouvě se zavážeme, že nebudeme nic připomínkovat. Ta cesta přitom vede jen k hale a nikdo jiný ji vlastně nevyužívá. Hala má stát miliardu. Smlouva mi přijde hodně kontroverzní,“ přidal se Jiří Netrh (Ostrov, můj domov). „Smlouva je prioritně o tom, že město souhlasí se záměrem výstavby a s jakoukoliv změnou stavby, která může v budoucnu přijít. Je to bianco šek pro Accolade a pro její koncern. Je to vůbec v souladu se zadáváním veřejných zakázek, když nemůžeme mluvit do toho, kdo bude zhotovitelem? Máme navíc možnost zkontrolovat, kolik skutečně rekonstrukce cesty bude stát?“ ptal se Jan Bureš (ODS).

Místostarosta Ostrova Pavel Čekan (dříve Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst) připomněl, že o opravě se uvažuje už deset let a že původní varianta počítala s tím, že by zakázku vysoutěžilo město a Accolade by přispěla 50 procenty. „Firma ale přišla nyní s nabídkou, že by to vysoutěžila za méně peněz. Komunikaci využívají i cyklisté a pokud ze smlouvy sejde, budeme ji opravovat sami,“ reagoval místostarosta Čekan.

Petr Kulhánek, hejtman, Karlovarský kraj
Hejtman Kulhánek na 180milionové dědictví nenaletěl, obrátil se na policii

Jednání byl osobně přítomen ředitel nových rozvojových lokalit Accolade Jiří Stránský. Zdůraznil, že spoluúčast na opravě je jen dobrou vůlí investora. „My tu cestu nepotřebujeme. Tato kritika je zbytečné šití do nás, pana Čekana i starosty. My přispějeme polovinou na cestu, kterou využívají i jiní investoři. Ve smlouvě není schovaný žádný šibal,“ ohradil se Stránský, podle něhož bude mít město možnost mluvit do výběru zhotovitele. A také uvedl, že dané změny, které by se případně při výstavbě haly dělaly, budou vždy v souladu s územním plánem.

„Proč ale budeme mít jen deset dnů? Ta doba je opravdu velmi krátká. Během této lhůty se k tomu budou muset vyjadřovat úředníci, politici,“ oponovala Maříková. „Ve smlouvě se hovoří o poskytnutí součinnosti ze strany města do deseti dnů. Nám ta doba nepřijde krátká. Chceme znát reakci radnice v co nejkratší době,“ vysvětloval Stránský.

Zastupitel Daniel Vyhlídka (Ostrov můj domov) uvedl pak případ z Plzně, kde město spolupracuje s investorem za zcela jiných okolností. „Na výstavbě komunikace se v tomto případě investor Panattoni podílí 80 procenty,“ konstatoval. „Já nemám problém s výstavbou haly. Jen bych chtěl, aby nám náš právník vysvětlil jednotlivé kontroverzní body této smlouvy,“ ozval se Ladislav Martínek (ODS). Právník města na jednání přítomen ale nebyl. Starosta David Hanakovič (nezávislý) tak reagoval pouze tím, že přečetl jeho prohlášení: „Za mě je smlouva v pořádku.“

Na únorovém jednání by se ale měly znovu řešit právě sporné body dané smlouvy.