Město Ostrov jednalo podle postupu při vymáhání pohledávek města, kdy dlužník nejprve obdrží výzvu k zaplacení dluhu v náhradní lhůtě, a pokud nezaplatí, je provedena exekuce na finanční prostředky na bankovních účtech. Pokud to není možné, tak město přistoupí k exekucím movitého majetku. K tomuto kroku přistoupila v těchto dnech ostrovská radnice.

„Před několika dny se dělaly první exekuce na movitý majetek u dlužníků, kteří nereagovali na výzvy k zaplacení dluhu a u nichž nebylo možné provést exekuci na finanční prostředky. Celkem se jednalo o uhrazení sedmi pohledávek v celkové výši 19 tisíc 500 korun,“ informovala Jana Punčochářová, tajemnice ostrovské radnice.

Exekuce proběhly úspěšně, jedna pohledávka byla uhrazena v hotovosti, v ostatních případech byl zabaven movitý majetek. „Majetek není zabavován podle ceny, za jakou byl pořízen, ale podle ocenění exekutora tak, aby byla jeho následným prodejem umořena pohledávka,“ dodala tajemnice radnice.

Podle ní majetek mohou dlužníci do 15 dnů od exekuce vyplatit. „Město Ostrov bude v započatých exekucích pokračovat u všech dlužníků, kteří mají vůči městu dluh a neuhradí jej ani na základě výzvy k zaplacení. Pak musí dlužníci počítat s tím, že jejich dluh bude zvýšen o náklady na exekuci,“ ujistila Punčochářová.