Zprovoznění kotle bude pro obyvatele města znamenat také konec každoročních pětidenních odstávek dodávky teplé vody v letních měsících. Ceny tepla a teplé vody by se neměly podle ředitele Ostrovské teplárenské Radka Havlana měnit.

Cílem projektu byla výstavba zcela nového kotle, který bude schopen autonomního provozu, nezávisle na stávající teplárně, a umožní tak postupnou výměnu dožívajících uhelných kotlů za nové technologie. Výstavba kotle začala v únoru a moderní kotel na biomasu bude do provozu plně zařazen v závěru letošního roku po dokončení všech provozních zkoušek. Doplní tak stávající tři kotle na uhlí.

„Vybudování nového kotle je velmi významná událost pro budoucnost teplárny z několika důvodů. Zprovozňujeme moderní zařízení, které je šetrné vůči životnímu prostředí. Nová technologie bude také provozně jednodušší a ekonomičtější. Dostáváme možnost reagovat na výkyvy trhu s palivy a zvolit v dané době provozně nejvýhodnější variantu paliva," uvedl Havlan.

Jedná se o ukončení první fáze modernizace výrobního zařízení ostrovské teplárny, která je naplánována na nejbližší roky. Důvody modernizace celého zdroje jsou jak nová legislativa zpřísňující emisní limity, tak stáří původní technologie, která pochází z 70. a 80. let minulého století.

„Kotel na spalování dřevní štěpky jsme zvolili s ohledem na rozsáhlé lesní porosty v ekonomicky efektivní svozové vzdálenosti. Jedná se o dlouhodobě perspektivní palivo, které patří mezi obnovitelné zdroje a jehož využití je podporováno státem," poznamenal Havlan.

Ročně nový kotel spálí přibližně 20 až 24 tisíc tun dřevní štěpky. Jeho provoz je díky nejnovějším technologiím automatizovaný, fungovat bude pod dohledem proškolených pracovníků.

Součástí projektu byla výstavba nové haly pro kotel, dále osazení vlastního technologického zařízení kotelny kotle, výměníků pro výrobu tepla a technologie dvojstupňového čištění spalin, které odchází do komína.

V rámci stavby bylo také zrealizováno napojení nových zařízení na infrastrukturu teplárny. V areálu teplárny byla dále postavena váha na nákladní vozy se štěpkou a skládka na biomasu, která částečně využívá plochu původní uhelné skládky. Dále byl zakoupen speciální nakladač na dřevní štěpku.