Lidé již nebudou muset vracet částku v plné výši, pokud se postavenou nemovitost rozhodnou prodat.

Možnost získat finanční podporu mají Ostrované již od roku 1999, od roku 2002 navýšilo město Ostrov výši dotace na 150 000 korun při koupi pozemku a dalších 150 000 na výstavbu rodinného domu či vybudování nové bytové jednotky o celkové výměře minimálně 35 metrů čtverečních. „Dotace má ovšem podmínky. Je potřeba dům do pěti let od získání stavebního povolení zkolaudovat a poté jej deset let používat a neprodat. Jinak majitelé domů museli vracet městu plnou výši podpory. Po červnovém zastupitelstvu by v tomto mohla přijít úleva, kdy by majitelé domu vraceli pouze poměrnou část dotace plus desetiprocentní úrok, pokud by z nějakého důvodu nedodrželi podmínky zisku podpory," řekl starosta Pavel Čekan. Za 14 let udílení této finanční podpory byla poskytnuta 359krát. Ve čtrnácti případech, často byl příčinou rozvod či finanční potíže stavitelů, řešilo město nedodržení podmínek, při nichž dotaci poskytlo. „Pokud by tedy lidé získali dotaci na stavbu domu, který by ovšem neužívali stanovených deset let, ale třeba jen pět, nevraceli by už její celou výši, ale pouze polovinu a z ní dalších deset procent coby úrok," vysvětlil zmírnění podmínek Čekan.

Pokud dá zastupitelstvo návrhu, který už prošel radou, zelenou, mohla by úprava podmínek zisku podpory vejít v platnost hned po jeho středečním jednání, tedy od 16. června 2016.