Plavecké středisko v Ostrově, podle projektu zahrnutého do Strategického plánu rozvoje města, snad v budoucnu nabídne vedle venkovního také celoroční zastřešené koupání. „Myslím si, že pokud mají svůj krytý bazén i v Potůčkách, Ostrov by neměl zaostávat,“ uvedl starosta města Jan Bureš. V první etapě bylo nutné rozhodnout, kde Ostrov aquacentrum vybuduje. Na bývalém škvárovém hřišti u zimního stadionu by stavební práce zkomplikovala nutnost přeložení hlavní kanalizační stoky.

Další zvažovaný prostor byl mezi bývalým zimním stadionem a Mateřským centrem. I zde by ale realizaci projektu komplikovalo složité vodovodní a kanalizační připojení. „Nakonec jsme se rozhodli, že nejlepším řešením bude využít areálu stávajícího koupaliště,“ informoval starosta. „Vyřeší se tak zároveň otázka, co se zdejšími nevyhovujícími budovami, a díky společným provozům i zaměstnancům se zminimalizují náklady. Uvažovali jsme i o zastřešení venkovního bazénu, ale od tohoto řešení se upustilo, “ dodal. Návštěvnost plaveckého areálu potvrzuje, že místní sem chodí rádi. „V parných dnech tu bývá okolo čtrnácti set lidí, jindy se jich za den vystřídá asi šest set,“ uvedl provozovatel Libor Bílek.

O tom, kdo bude budoucí aquapark spravovat, se zatím neví. „Po této sezoně končím a na nového provozovatele se vyhlásí výběrové řízení,“ oznámil Bílek. „Odhadujeme náklady na 150 milionů korun, takže prioritou je získání dotace z Evropské unie, bez níž se projekt nemůže uskutečnit. Studie zahrnuje vybudování recepce, hlavního bazénu s atrakcemi, tří plaveckých drah, sauny, vířivky a sluneční terasy. Rádi bychom areál doplnili i amfiteátrem,“ vysvětlil Bureš.