Po jedenatřiceti letech ve školství a třinácti letech ve funkci ředitele odešel do důchodu Záviš Kulík a na jeho místo nastoupil od 1. srpna Pavel Žemlička, jemuž ostrovské prostředí není neznámé, jelikož předtím vykonával funkci zástupce ředitele na ostrovském gymnáziu. „Panu Kulíkovi patří poděkování za dosažené úspěchy. Přeji mu klidný odpočinek. Mě a celý tým čeká řada náročné práce spojená s výstavbou Centra technického vzdělávání,“ uvedl nástupce Záviše Kulíka ve funkci ředitele ostrovské průmyslovky.

S čím novým v nadcházejícím školním roce přicházíte?
Škola připravuje v současné době zadávací řízení pro projektovou dokumentaci na výstavbu Centra technického vzdělávání – nové školy, kam se po dostavbě během nejbližších let přestěhují jak maturitní tak nematuritní obory spojené školy.

To je ale ještě relativně daleko. Je něco, s čím mohou studenti počítat už v nadcházejícím školním roce?
V tomto roce se mohou žáci základních škol hlásit na nový obor - informační technologie, obor zaměřený výrazně na výpočetní techniku. Byla dokončena rekonstrukce odborné dílenské učebny diagnostiky a dalších dvou pro prakticko – teoretickou výuku mechanických a elektrických částí automobilů. Nedílná součást výuky na ostrovské průmyslovce patří automobilovým oborům.

Co se na tomto poli chystá nového, nám prozradil zástupce ředitele Mgr. Stanislav Novotný: První rok existence sloučené SPŠ se středním odborným učilištěm automobilovým a strojírenským ukazuje, že provedená změna neměla negativní důsledky, ale naopak, sdružením provozních prostředků došlo k rychlejšímu rozvoji a modernizaci v oblasti technického vybavení školy.

Má toto spojení už nějaké hmatatelné výsledky?
V průběhu roku jsme dosáhli toho, že Střední průmyslová škola Ostrov má nejmodernější vybavení pro výuku všech automobilních oborů v našem kraji. Spojili jsme výuku s podnikatelskou sférou, naše škola patří mezi nejlepší v síti AUTO KELLY autoservisů, část výuky našich žáků je zajišťována na provozních pracovištích různých firem, ať již z oblasti autoopravárenství nebo výroby.

Jak to vypadá se zájmem absolventů základních škol o studium na vaší škole?Žáci základních škol mají velký zájem o studium čtyřletého maturitního oboru autotronik, který je tím nejmodernějším, co je možné studovat v oblasti technické vzdělanosti v automobilní oblasti.

Jsme toho názoru, že kvalitní výuka v našich oborech není možná bez kvalitní praktické výuky. Zde jsme udělali ten největší krok v inovaci a modernizaci vzdělávacího procesu. Vybudovali jsme již k jedné odborné dílenské učebně diagnostiky další dvě pro prakticko–teoretickou výuku mechanických a elektrických částí automobilů. Tyto učebny jsou koncipovány opět jako multimediální a jsou vybaveny tou nejmodernější projekční technikou, měřícími přístroji a funkčními učebními pomůckami, které umožňují tu největší názornost při výkladu témat.

Jaká je podle vašeho názoru výhoda moderně vybavených dílen?Na rozdíl od hloučku žáků stojících kolem vozidla, kdy většina z nich toho moc z předváděného nevidí, mohou všichni postup sledovat pomocí mobilní kamery z lavic a pak si vše okamžitě individuálně vyzkoušet. Vybudování těchto tří dílenských učeben nám umožní kvalitativně vyšší úroveň výuky. Žáci jedné třídy budou rozděleni do tří skupin, což umožní individuální přístup k žákovi, usnadní kontakt s pedagogem a tím rychlejší a snadnější získávání dovedností a poznatků.

Jak rozdělíte proces vzdělávání studentů?
Jeden den bude věnován výuce teoretického základu a druhý výukový den si žáci získané vědomosti budou ověřovat v praktické činnosti opět formou skupinové výuky. Zařízení a systémy, které jsme sami vymysleli a postavili, nemají žádné školy v našem kraji ani ve školících centrech ŠKODA AUTO či BOSCH.