Prestižní ocenění udělila škole Česká společnost pro kybernetiku a informatiku v rámci Národní soutěže digitální gramotnosti. Toto uznání si vysloužili rovným dílem vyučující i studenti za úspěšné zvládnutí mezinárodního vzdělávacího konceptu minimální informační gramotnosti ECDL. Potvrzením vysoké kvality přípravy studentů na využívání informačních technologií se stalo vítězství studenta Lukáše Marka v kategorii Nejvšestrannější žák s celkovým skóre 95 procent úspěšnosti.

Na ostrovské průmyslovce se do Národní soutěže digitální gramotnosti zapojilo 74 studentů. Jejich výsledky byly porovnávány s další tisícovkou účastníků z téměř 40 škol z celé ČR. Ostrovští informatici si ale mohou připsat i další úspěch. Tím je postup Terezy Petrilákové do celostátního kola Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti, které se uskuteční 19. dubna na Policejní akademii ČR v Praze.

Střední průmyslová škola Ostrov je akreditovaným testovacím střediskem konceptu ECDL od roku 2016. V celém světě využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testovacích otázek a úloh. Úspěšní absolventi zkoušek získávají certifikáty s mezinárodní platností. Na ostrovské průmyslovce se do programu mohou zapojit studenti všech oborů, žáci oboru Informatika absolvují všechny dostupné moduly v rámci výuky odborných předmětů povinně. Škola v současnosti využívá 14 modulů, již nyní však plánuje jejich další rozšíření. Každý z modulů je zaměřen na jinou oblast IT vzdělávání, v součtu poskytují obraz úrovně komplexního vzdělání informační gramotnosti.

A jaké výhody v účasti na výše uvedeném projektu spatřuje Roman Stark, učitel odborných předmětů IT a odborně připravený tester ECDL? „Za nejvyšší devizu považuji spravedlnost hodnocení, které poskytne nejen testovanému, ale i vyučujícím srovnání s jinými žáky a školami. Výsledky nám pomáhají diagnostikovat nejen nedostatky ve vědomostech a dovednostech studentů, ale i ve výuce. Studenti jako výhodu vidí možnost získání mezinárodně uznávaného dokladu úrovně jejich digitální gramotnosti, takových IT řidičáků, z nichž je jasně znatelné, do jaké míry ovládají IT technologie, což já osobně považuji za velké plus pro budoucí zaměstnavatele,“ uvedl Stark.