Sohledem na problémový terén navržené cyklostezky je tato připravována již déle než rok. Po dokončení projektové dokumentace se město Ostrov rozhodlo získat na realizaci projektu cyklostezky dotaci, a proto se zapojilo do přeshraničního projektu snázvem Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu voblasti Centrálního Krušnohoří – 2. etapa. Předmětem projektu je rozšiřování turistických cest a jejich vybavení, které přispěje ke zlepšení turistické infrastruktury a infrastruktury po cestovní ruch.

„Cyklostezka je plánována mimo zastavěné části obou měst a měla by vzniknout na trase bývalé vlečky, která tato města spojovala. Stavba umožní bezpečné spojení cyklistické dopravy mezi Ostrovem a Jáchymovem. Stezka je určená pro cyklodopravu i pěší turistiku,“ uvedla Jitka Samáková, uvolněná členka zastupitelstva.

Vpřípadě úspěšného získání dotace by měl celý projekt trvat od 1. září 2011 do 31. října 2014 a společný podprojekt Ostrova a Jáchymova (cyklostezka) od dubna roku 2012 do června roku 2013.

Projekt Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu voblasti Centrálního Krušnohoří – 2. etapa je připravován pro podání žádosti do programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013, Prioritní osy 2 – Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu.
Celkové plánované výdaje za všechny zúčastněné partnery a jejich podprojekty se předpokládají ve výši zhruba 2,86 milionů eur