Otázka v hlasování se netýká ale přímo tohoto parametru, ale zda lidé souhlasí, aby zastupitelstvo neschválilo změnu územního plánu. Hala má totiž dosahovat 22,5 metru, přičemž územní plán dovoluje budovy jen do výšky 15 metrů. Právě otázka je pro mnohé obyvatele Ostrova ale špatně položená. Ta přesně zní: „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města neschválilo změnu č. 3 Územního plánu Ostrov?“ Proto vedení města k tomu dodalo doplňující informaci: "S přihlédnutím k formulaci otázky přidáváme vysvětlení, co znamenají obě odpovědi: ANO - Chci zabránit změně územního plánu, protože nesouhlasím s navýšením hal z 12 na 22,5 m. NE - Nechci zabránit změně územního plánu a souhlasím s navýšením hal z 12 na 22,5 m."

"S navýšením haly nesouhlasím. Je to v rozporu územního plánu. Tak proč by měl tento investor dostat výjimku? Navíc si myslíme, že ta otázka je úmyslně postavena takto krkolomně, když ne vlastně znamená souhlas. Je to proto, aby to lidi zmátlo," poznamenal jeden z párů, který přišel vhodit svůj hlas do urny v pátek večer. Jméno nechtěli zveřejňovat. "Já svůj názor klidně řeknu veřejně. S výškou haly nesouhlasím a raději bych tam nechtěl vůbec žádné haly. Nevíme, k čemu budou sloužit. Jsem toho názoru, že tu chtějí u nás podnikat pouze velké firmy s nízkou kvalifikací. Jde o práce, které nepřinesou rozmanité profese, jaké bychom v Ostrově určitě potřebovali," vysvětlil své důvody, jak hlasoval, Martin Šimek. Podle něho ale referendum platné nakonec nebude, protože se domnívá, že hlasovat přijde málo lidí.

Podle členů komise ve volební místnosti na radnici je ale účast poměrně slušná. Výsledky by měly být známy v nadcházejících hodinách. K tomu, aby bylo referendum platné, musí být účast alespoň 35 procent. V Ostrově žije přibližně 14 tisíc voličů. Pro platné referendum je tedy potřeba necelých pět tisíc hlasů