Patrik Janoušek s Konstantinem Vaneevem přítomné seznámili s procesem recyklace skla a Zdeněk Szmitek s Ondřejem Kubíčkem se podělili o výsledky měření radiace v Karlovarském kraji, ti zaujali odbornou i laickou porotu natolik, že jim v náročné soutěži přiřkla v konečném pořadí krásné druhé místo. Studenti se v práci s názvem „Měření úrovní radiace SAFECAST bGeigie Nano" zaměřili nejen na získávání konkrétních výsledků měření a jejich zanesení do celorepublikové mapy, která je k dispozici široké veřejnosti, ale zároveň poskytli přehled ucelených činností, které je třeba vykonat, pokud se chce zájemce z řad laiků do měření s celorepublikovou působností zapojit. Nechybí ani instrukce, jak s přístrojem a mapovými programy pracovat. Hlavním impulsem pro spuštění projektu měření ionizujícího záření detektorem Safecast se pro studenty SPŠ Ostrov stala přednáška Jana Helebranta ze Státního ústavu radiační ochrany (SÚRO) a následné zapůjčení několika měřicích přístrojů škole v rámci výzkumného projektu RAMESIS. Svou roli sehrála i zvědavost studentů a šance proměřit si osobně místa, kde žijí. Data v období od listopadu 2015 až do května 2016 sbíralo přibližně 30 dobrovolníků z řad studentů a učitelů. Proměřovala se různá místa Boží Dar a jeho okolí, Nejdek, Kolová atd. Nejvyšší hodnotu radiace přístroj naměřil v oblasti bývalé chemické úpravny uranových rud u Nejdku (obec Vysoká Pec). Data, která byla shromážděna, byla odeslána společně s protokoly do SÚRO, který je dále zpracovává a odesílá organizaci SAFECAST. Získané informace jsou následně zveřejněny a zpřístupněny na internetu (www.bit.ly/safecastcr). (bar)