Mají rádi zvířata, přírodu a pro pomoc zvolili formu sbírky. Darují i krmení. Do kasičky dávali spropitné a přispívali i zákazníci. „Vybralo se krásných 5880 korun, za což děkujeme,“ řekl Vladimír Tomáš Smolík z Drosery, který si peníze převzal osobně od Andrey Mazalové.