Radošovský dřevěný most čekají úpravy. V jakém rozsahu budou a v jaké míře bude omezena doprava?

Do oprav se řemeslníci pustí začátkem května. Trámy nájezdových úseků mostu jsou v kritickém stavu, který si žádá jejich výměnu. Most bude po celou dobu oprav pro motorová vozidla uzavřený. Pěší mohou přecházet pouze v době, kdy se na mostě nebude pracovat. Most je jedinou dopravní spojkou mezi oběma břehy řeky Ohře široko daleko, což situaci vážně komplikuje, oprava je ale již nevyhnutelná.