Návštěvnost se vyčísluje obtížně, ale podle našich poznatků na ní míří poměrně dost lidí. Stezka se stala dalším z turistických cílů v Kyselce. Ohlasy jsou vesměs velmi dobré. Snažíme se stezku dále vylepšovat. Jeden z úseků je strmější a pro lidi, jimž se špatně chodí, je špatně dostupný. Proto připravujeme alternativní trasu, která je schůdnější. Lidem se dostala Mattoniho stezka do povědomí.

V obci stále vidíme někoho u informačních tabulí, jak si o naučné stezce čte. Pokud jde o pořádek, nechali jsme instalovali další odpadkové koše a také více mobilních toalet. Přesto se bohužel najdou i lidé, kteří dělají takříkajíc binec. Vzhledem k tomu, že jsme malá obec, máme na úklid pouze jednoho pracovníka. Ten také podle potřeby kontroluje stav stezky a případné nedostatky se pak řeší. S vandalismem jsme se naštěstí ještě nesetkali. Zatím je všechno v pořádku a nikde není nic poškozené. (bra)