V roce 2010 nebyla na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji zaznamenána žádná pojistná událost způsobená špatným stavebním stavem silnice. V současné době jsou v řešení dvě takovéto události, u kterých však nejsou ukončena příslušná řízení včetně stanovení případných pojistných plnění, kraj tedy připraven je. Na letní údržbu a opravy silnic II. a III. třídy plánujeme částku přibližně ve výši 165 milionů korun. Přesné číslo zatím není k dispozici. Provozní plán krajské správy a údržby silnic bude schvalovat Rada Karlovarského kraje až v únoru letošního roku.