Na včerejším jednání jsme se dohodli, že se budeme snažit opravy co nejvíce urychlit. Pokud nenastanou nepředpokládané komplikace, bude do konce března opravená. Musíme nejdřív otryskat rez u paty sloupů a zjistit, v jakém stavu je ocel. V případě potřeby je vyztužíme, aby lávka mohla zase sloužit. Také je potřeba opravit ochranné plechy nad vedením trolejí, jsou prorezlé, při kontrole seshora to dokonce vypadá, že na ně někdo šlapal. Při všech pracích v kolejišti a nad ním potřebujeme součinnost Správy železniční dopravní cesty. Jak půjde práce rychle, uvidíme i podle výsledku sond, které v nejbližší době budou zkoumat stav lávky. Poté budeme i vědět, na kolik celá oprava vyjde.