Důstojné zázemí sportovní kluby zde nemají, proto se město k opravě rozhodlo. Vybavení šaten včetně DPH bude stát 356 tisíc a vše by mělo být hotovo do 22. září. Jde o dočasné opatření. Pokud bude vypsána dotace na revitalizaci sportovišť, město tuto nabídku využije.