Rada schválila zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce „Vodorovné dopravní značení“ a jmenovala členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek. V letošním roce je na tuto akci vyčleněna částka 2 000 000,- Kč včetně DPH, tak aby mohla být realizována veškerá obnova vodorovného dopravního značení na základě požadavku dotčeného orgánu Policie ČR.

Silnice R6 Lubenec - Bošov.
Na silnici Karlovy Vary Praha začala konečně další stavba. Je to obchvat Lubence