Předpokládáme, že lávka bude osazena v průběhu března. Délka lávky včetně přístupového schodiště a zároveň rozpětí oblouku je 80,5 metru, šířka lávky u paty oblouků v místě nástupu na schodiště u výpravní budovy je 8,9 metru. Průchozí šířka na lávce: 3,0 metru a výška vrcholu oblouku nad pochozí plochou: 5,7 metru.

Výška vrcholu oblouku nad kolejištěm činí 12,9 metru a pochozí převýšení pro pěší je 7,2 metru.

Délka obloukové ocelové konstrukce osazované jeřábem přes celé kolejiště je 67,5 metru a hmotnost obloukové ocelové konstrukce osazované jeřábem přes celé kolejiště 88 tun. Hmotnost kompletní ocelové konstrukce včetně schodiště je 120 tun.

Celková hmotnost lávky včetně betonové mostovky činí 230 tun a výtahy, a to i pro cyklisty, budou dva.