Členové týmu už jsou vybraní. Pracovní tým bude mít za úkol připravit přechod KSO z příspěvkové organizace na jinou formu, zřejmě obecně prospěšnou společnost. Členové týmu jsou složení z řad odborníků, politiků a v budoucnu uvažuji, že by se v ní objevil i někdo z hudebníků orchestru, nejspíše zástupci obou odborových organizací. Momentálně je kromě mě v tomto pracovním týmu primátor Werner Hauptmann, radní Jiří Dietz, Ilja Šmíd, ředitel FOK Praha, a Roman Dietz ředitel Severočeské filharmonie. Je tedy vidět, že jsou tam i dva lidé z velmi uznávaných těles, kteří nám budou radit a pomáhat. Naším cílem je, aby orchestr pokračoval ve své tradici velmi uznávaného hudebního tělesa s dlouholetou tradicí. Máme některé plány, máme i velmi dobré kontakty v branži, takže si myslím, že by se nám mohlo podařit orchestr udržet na potřebné kvalitě a oblíbenosti, která mu náleží.